مقالات ترجمه شده رشته مهندسی چوب

لیست مقالات ترجمه شده رشته مهندسی چوب
دانلود ترجمه مقاله کنترل کپک قارچی برای الوار فراوری شده در شرایط ذخیره انباری

دانلود ترجمه مقاله کنترل کپک قارچی برای الوار فراوری شده در شرایط ذخیره انباری

  • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 9
دانلود ترجمه مقاله بازیافت کامپوزیتهای چوب پلاستیک

دانلود ترجمه مقاله بازیافت کامپوزیتهای چوب پلاستیک

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2004
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 13