مقالات ترجمه شده رشته مدیریت بحران

لیست مقالات ترجمه شده رشته مدیریت بحران
دانلود ترجمه مقاله حل بحران آب ایران با انتقال بخش دولت به حاکمیت - مجله Sage

دانلود ترجمه مقاله حل بحران آب ایران با انتقال بخش دولت به حاکمیت - مجله Sage

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 19
صفحات فارسی: 28