مقالات ترجمه شده رشته فناوری نساجی

لیست مقالات ترجمه شده رشته فناوری نساجی
ترجمه مقاله معرفی پنبه در خاور نزدیک

ترجمه مقاله معرفی پنبه در خاور نزدیک

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 22
ترجمه مقاله بازرسی الیاف نساجی پزشکی قانونی با آنالیز چند متغیره - نشریه الزویر

ترجمه مقاله بازرسی الیاف نساجی پزشکی قانونی با آنالیز چند متغیره - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۶۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2022
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 24
ترجمه مقاله رفتارهای تغییر شکل پارچه های سه بعدی اکستیک - نشریه Sage

ترجمه مقاله رفتارهای تغییر شکل پارچه های سه بعدی اکستیک - نشریه Sage

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 23
ترجمه مقاله بررسی بافت سه بعدی چندمحوره برای کامپوزیت ها - نشریه Sage

ترجمه مقاله بررسی بافت سه بعدی چندمحوره برای کامپوزیت ها - نشریه Sage

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 20
صفحات فارسی: 35
ترجمه مقاله تجسم و تعیین پارامترهای هندسی نخ نیم تاب (نیم رشته)

ترجمه مقاله تجسم و تعیین پارامترهای هندسی نخ نیم تاب (نیم رشته)

  • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 11
دانلود ترجمه مقاله استفاده از ذرات نانو اکسید روی برای تولید منسوجات ضد میکروبی

دانلود ترجمه مقاله استفاده از ذرات نانو اکسید روی برای تولید منسوجات ضد میکروبی

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 11
دانلود ترجمه مقاله پیش بینی عملکرد سرطاقه پارچه های پشمی تجاری - مجله Sage

دانلود ترجمه مقاله پیش بینی عملکرد سرطاقه پارچه های پشمی تجاری - مجله Sage

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 16
دانلود ترجمه مقاله فرایند مدل تشکیل حلقه های یکروسیلندر ژرسه- مجله تیلور و فرانسیس

دانلود ترجمه مقاله فرایند مدل تشکیل حلقه های یکروسیلندر ژرسه- مجله تیلور و فرانسیس

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2003
صفحات انگلیسی: 23
صفحات فارسی: 29
دانلود ترجمه مقاله تجزیه تحلیل بافت حلقوی استراحتی خشک - مجله تیلور و فرانسیس

دانلود ترجمه مقاله تجزیه تحلیل بافت حلقوی استراحتی خشک - مجله تیلور و فرانسیس

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی: 24
صفحات فارسی: 35
دانلود ترجمه مقاله مدل سازی المان محدود برش پارچه - مجله IOP

دانلود ترجمه مقاله مدل سازی المان محدود برش پارچه - مجله IOP

  • مبلغ: ۳۰,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی: 17
صفحات فارسی: 23