مقالات ترجمه شده رشته مهندسی خط و سازه های ریلی

لیست مقالات ترجمه شده رشته مهندسی خط و سازه های ریلی
ترجمه مقاله فاکتورهای انسانی در حمایت از راه آهن موفق - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله فاکتورهای انسانی در حمایت از راه آهن موفق - نشریه اشپرینگر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2005
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 22
ترجمه مقاله بهینه سازی مدیریت زمان واقعی ترافیک راه آهن و اطلاعات ناکافی - نشریه IEEE

ترجمه مقاله بهینه سازی مدیریت زمان واقعی ترافیک راه آهن و اطلاعات ناکافی - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله تشخیص بالاست راه آهن از طریق تست اثر همر - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تشخیص بالاست راه آهن از طریق تست اثر همر - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 10