مقالات ترجمه شده رشته بانکداری اسلامی

لیست مقالات ترجمه شده رشته بانکداری اسلامی
ترجمه مقاله انطباق افشا با استانداردهای حسابداری مالی AAOIFI - نشریه امرالد

ترجمه مقاله انطباق افشا با استانداردهای حسابداری مالی AAOIFI - نشریه امرالد

 • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 19
صفحات فارسی: 25
ترجمه مقاله مسائل مربوط به بانکداری اسلامی و مالی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مسائل مربوط به بانکداری اسلامی و مالی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله نقش بورس اوراق بهادار در اقتصاد اسلامی - نشریه SSRN

ترجمه مقاله نقش بورس اوراق بهادار در اقتصاد اسلامی - نشریه SSRN

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1984
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله طراحی ابزاری برای تامین امور مالی دولت در اقتصاد اسلامی

ترجمه مقاله طراحی ابزاری برای تامین امور مالی دولت در اقتصاد اسلامی

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1998
صفحات انگلیسی: 18
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله تحلیل تامین مالی و رشد اقتصادی بانک های اسلامی - نشریه ابسکو Ebsco

ترجمه مقاله تحلیل تامین مالی و رشد اقتصادی بانک های اسلامی - نشریه ابسکو Ebsco

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 23
صفحات فارسی: 19
ترجمه مقاله ریسک، کارایی و عملکرد بانکداری اسلامی

ترجمه مقاله ریسک، کارایی و عملکرد بانکداری اسلامی

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله بررسی رابطه بین مدیریت ریسک اعتبار و مدیریت نقدینگی و سودآوری

ترجمه مقاله بررسی رابطه بین مدیریت ریسک اعتبار و مدیریت نقدینگی و سودآوری

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 10
ترجمه مقاله روش های مدیریت ریسک اعتباری (CRM) در بانک های تجاری بنگلادش - SciencePG

ترجمه مقاله روش های مدیریت ریسک اعتباری (CRM) در بانک های تجاری بنگلادش - SciencePG

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 27
دانلود ترجمه مقاله مقررات، سودآوری و بازده تعدیل شده شرکتهای بیمه - نشریه الزویر

دانلود ترجمه مقاله مقررات، سودآوری و بازده تعدیل شده شرکتهای بیمه - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 23
صفحات فارسی: 24
دانلود ترجمه مقاله بدهی عمومی، سیاست اختیاری و تداوم تورم - نشریه الزویر

دانلود ترجمه مقاله بدهی عمومی، سیاست اختیاری و تداوم تورم - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 26
صفحات فارسی: 23
دانلود ترجمه مقاله بررسی شرایط رقابتی در صنعت بیمه ترکیه - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله بررسی شرایط رقابتی در صنعت بیمه ترکیه - مجله الزویر

 • مبلغ: ۱۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 15
دانلود ترجمه مقاله رابطه بین رقابت، رشد و عملکرد در صنعت بانکداری

دانلود ترجمه مقاله رابطه بین رقابت، رشد و عملکرد در صنعت بانکداری

 • مبلغ: ۱۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 0
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 12