مقالات ترجمه شده آمار

دانلود مقالات ترجمه شده آمار در این صفحه لیست مقالات انگلیسی جدید رشته آمار (Statistics) همراه با ترجمه فارسی موجود میباشد که میتوانید مقالات انگلیسی PDF را به صورت رایگان دانلود نموده و در صورت تمایل ترجمه آماده آن را نیز با فرمت ورد و تایپ شده خریداری کرده و بلافاصله دانلود کنید.

همچنین میتوانید از صفحات زیر نیز دیدن فرمایید:

جدیدترین مقالات انگلیسی آمار (بدون ترجمه)

جستجوی مقالات ترجمه شده رشته ریاضی و آمار

مقالات ترجمه شده رایگان آمار

درخواست مقاله انگلیسی جدید

لیست مقالات ترجمه شده آمار :

ترجمه مقاله کد های MDS روی F9 مربوط به کدهای سه تایی Golay - نشریه الزویر

ترجمه مقاله کد های MDS روی F9 مربوط به کدهای سه تایی Golay - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2004
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 9
ترجمه مقاله مطالعه موردی مدل صف بندی بانک

ترجمه مقاله مطالعه موردی مدل صف بندی بانک

 • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله آزمون CUSUM برای تشخیص تغییر میانگین پانل - نشریه الزویر

ترجمه مقاله آزمون CUSUM برای تشخیص تغییر میانگین پانل - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله سیری در آمارهای داده های بزرگ - نشریه الزویر

ترجمه مقاله سیری در آمارهای داده های بزرگ - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله استنتاج آماری همزمان در مدل‌های عامل پویا - نشریه الزویر

ترجمه مقاله استنتاج آماری همزمان در مدل‌های عامل پویا - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2019
صفحات انگلیسی: 17
صفحات فارسی: 33
ترجمه مقاله مدلسازی قابلیت اعتماد حسگر در عیب شناسی مبتنی بر تئوری شواهد - نشریه MDPI

ترجمه مقاله مدلسازی قابلیت اعتماد حسگر در عیب شناسی مبتنی بر تئوری شواهد - نشریه MDPI

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله مفهوم سازی مطالعات ترکیبی مقطعی در علوم سلامت

ترجمه مقاله مفهوم سازی مطالعات ترکیبی مقطعی در علوم سلامت

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 22
صفحات فارسی: 20
ترجمه مقاله مدل تکامل بیولوژیکی با نرخ های جهش شرطی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مدل تکامل بیولوژیکی با نرخ های جهش شرطی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله اثرات آلودگی هوا بر مرگ و میر در کره جنوبی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله اثرات آلودگی هوا بر مرگ و میر در کره جنوبی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 5
ترجمه مقاله شاخص های جدید آماری برای ارزیابی عملکردی پیش بینی مدل

ترجمه مقاله شاخص های جدید آماری برای ارزیابی عملکردی پیش بینی مدل

 • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 0
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 22
ترجمه مقاله حل مسئله برنامه ریزی غیر خطی در محیط فازی

ترجمه مقاله حل مسئله برنامه ریزی غیر خطی در محیط فازی

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله استفاده از روش محاسبه احتمالات بهینه شده مستقیم

ترجمه مقاله استفاده از روش محاسبه احتمالات بهینه شده مستقیم

 • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 0
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 10
ترجمه مقاله استفاده از محاسبات احتمالی بهینه شده مستقیم

ترجمه مقاله استفاده از محاسبات احتمالی بهینه شده مستقیم

 • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 20
صفحات فارسی: 28
ترجمه مقاله استفاده از روش DOProC در حل مشکلات مربوط به قابلیت اطمینان

ترجمه مقاله استفاده از روش DOProC در حل مشکلات مربوط به قابلیت اطمینان

 • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 6
ترجمه مقاله سرویس دهی سیستم صف M/G/2 تحت حداقل تخطی از قاعده صف FCFS - نشریه الزویر

ترجمه مقاله سرویس دهی سیستم صف M/G/2 تحت حداقل تخطی از قاعده صف FCFS - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 23
ترجمه مقاله خطا های اندازه گیری برای سن شروع در مطالعات کوهورت مرسوم - نشریه Scientific

ترجمه مقاله خطا های اندازه گیری برای سن شروع در مطالعات کوهورت مرسوم - نشریه Scientific

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 19
ترجمه مقاله حل گذرای یک صف تعطیلات M/M/1 با سرور منتظر و مشتریان بی تاب - نشریه الزویر

ترجمه مقاله حل گذرای یک صف تعطیلات M/M/1 با سرور منتظر و مشتریان بی تاب - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 15