دانلود مقالات ترجمه شده مجله PLOS

لیست مقالات رایگان انگلیسی مجله PLOS به همراه ترجمه فارسی
ترجمه مقاله عوامل تعیین کننده تفکر استراتژیک در کودکان پیش دبستانی - نشریه PLOS

ترجمه مقاله عوامل تعیین کننده تفکر استراتژیک در کودکان پیش دبستانی - نشریه PLOS

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 20
ترجمه مقاله پردازش سیگنال خارجی و داخلی در بیماران مبتلا به اختلال هراس - نشریه PLOS

ترجمه مقاله پردازش سیگنال خارجی و داخلی در بیماران مبتلا به اختلال هراس - نشریه PLOS

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 19
صفحات فارسی: 27
ترجمه مقاله آنتروپی باور اصلاح شده در چارچوب دمپستر- شافر - نشریه PLOS

ترجمه مقاله آنتروپی باور اصلاح شده در چارچوب دمپستر- شافر - نشریه PLOS

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 17
صفحات فارسی: 19
ترجمه مقاله نمای تظاهر ژنی سلول های بنیادی سرطان کبد توسط توالی RNA - نشریه PLOS

ترجمه مقاله نمای تظاهر ژنی سلول های بنیادی سرطان کبد توسط توالی RNA - نشریه PLOS

  • مبلغ: ۴۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 16
صفحات فارسی: 37
ترجمه مقاله رابطه بین صحت مدلسازی و مدلسازی توزیع قطر توده جنگلی - نشریه PLOS

ترجمه مقاله رابطه بین صحت مدلسازی و مدلسازی توزیع قطر توده جنگلی - نشریه PLOS

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله نقش رسپتور آدنوزین A2b در هوموستاز و پیش گیری یا درمان چاقی - نشریه PLOS

ترجمه مقاله نقش رسپتور آدنوزین A2b در هوموستاز و پیش گیری یا درمان چاقی - نشریه PLOS

  • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 24
ترجمه مقاله گردآوری کپسیدهای ویروس فلج حاد اسرائیلی نوترکیب - نشریه PLOS

ترجمه مقاله گردآوری کپسیدهای ویروس فلج حاد اسرائیلی نوترکیب - نشریه PLOS

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 15