ترجمه مقاله گردآوری کپسیدهای ویروس فلج حاد اسرائیلی نوترکیب - نشریه PLOS

ترجمه مقاله گردآوری کپسیدهای ویروس فلج حاد اسرائیلی نوترکیب - نشریه PLOS
قیمت خرید این محصول
۴۱,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
گردآوری کپسیدهای ویروس فلج حاد اسرائیلی نوترکیب
عنوان انگلیسی
Assembly of Recombinant Israeli Acute Paralysis Virus Capsids
صفحات مقاله فارسی
15
صفحات مقاله انگلیسی
8
سال انتشار
2014
نشریه
plos
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
4909
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر
ترجمه شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
پزشکی، زیست شناسی و بیوتکنولوژی
گرایش های مرتبط با این مقاله
ایمنی شناسی پزشکی، ویروس شناسی پزشکی، میکروبیولوژی، علوم جانوری و زیست فناوری میکروبی
دانشگاه
دانشکده علوم زیستی، دانشگاه Reading، بریتانیا
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
نتایج
مواد و روش ها
کشت سلولی و رشد ویروس
توالی ها و شبیه سازی
الکتروفورز و بلات وسترن و سنجش کمی
خالص سازی کپسیدهای خالی
میکروسکوپی الکترونی
تولید آنتی بادی منو کلونال
نشان دار کردن آنتی بادی
ارزیابی ELISA
نقشه برداری Epitope
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

The dicistrovirus Israeli Acute Paralysis Virus (IAPV) has been implicated in the worldwide decline of honey bees. Studies of IAPV and many other bee viruses in pure culture are restricted by available isolates and permissive cell culture. Here we show that coupling the IAPV major structural precursor protein ORF2 to its cognate 3C-like processing enzyme results in processing of the precursor to the individual structural proteins in a number of insect cell lines following expression by a recombinant baculovirus. The efficiency of expression is influenced by the level of IAPV 3C protein and moderation of its activity is required for optimal expression. The mature IAPV structural proteins assembled into empty capsids that migrated as particles on sucrose velocity gradients and showed typical dicistrovirus like morphology when examined by electron microscopy. Monoclonal antibodies raised to recombinant capsids were configured into a diagnostic test specific for the presence of IAPV. Recombinant capsids for each of the many bee viruses within the picornavirus family may provide virus specific reagents for the on-going investigation of the causes of honeybee loss.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده

ویروس فلج حاد اسرائیلی IAPV) dicistrovirus)  در کاهش جهانی زنبورهای عسل دخالت داشته است. مطالعات IAPV و تعداد زیادی  ویروس های زنبور دیگر در کشت خالص توسط ایزوله های در دسترس و کشت سلولی مجاز محدود شده است. در اینجا نشان دادیم که کوپل کردن پروتئین پیش ماده ساختاری اصلی  IAPV، ORF2، به آنزیم پردازشگر هم جنس شبه -3C، منجر به پردازش پیش ماده به پروتئین های ساختاری منفرد به تعداد خطوط سلولی حشرات مطابق با بیان به وسیله baculovirus نوترکیب می گردد. کارایی بیان با سطح پروتئین 3C درIAPV تحت تاثیر قرار می گیرد و اعتدال فعالیت آن برای بیان بهینه نیاز است. پروتئین های ساختاری بالغ IAPV در کپسیدهای خالی گرد هم آمده اند که به عنوان ذرات در گرادیان های سرعت ساکارز مهاجرت کردند و زمانی که با میکروسکوپ الکترونی آزمایش شدند، موروفولوژی شبیه dicistrovirus نوعی نشان دادند. آنتی بادی های منوکلونال مطرح شده به کپسیدهای نوترکیب به تست تشخیصی ویژه برای حضور IAPV پیکربندی شدند. کپسیدهای نوترکیب برای هر یک از تعداد بیشماری از ویروس های زنبور در خانواده پیکورناویروس، ممکن است معرف های ویروس ویژه ای برای بحث مورد بررسی کاهش زنبورهای عسل فراهم نماید.


بدون دیدگاه