ترجمه مقاله برنامه ریزی قابلیت بلک استارت برای بازوصل سیستم قدرت - نشریه الزویر

ترجمه مقاله برنامه ریزی قابلیت بلک استارت برای بازوصل سیستم قدرت - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۴۱,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
برنامه ریزی قابلیت بلک استارت برای بازوصل سیستم قدرت
عنوان انگلیسی
Blackstart capability planning for power system restoration
صفحات مقاله فارسی
27
صفحات مقاله انگلیسی
10
سال انتشار
2017
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
ندارد
کد محصول
8196
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر
ترجمه نشده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مهندسی برق
گرایش های مرتبط با این مقاله
تولید، انتقال و توزیع، مهندسی الکترونیک، سیستم های قدرت و برق قدرت
مجله
سیستم های توان الکتریکی و انرژی - Electrical Power and Energy Systems
دانشگاه
دانشکده برق و علوم کامپیوتر، دانشگاه ایالتی واشنگتن، ایالات متحده آمریکا
کلمات کلیدی
قابلیت بلک استارت، برنامه نویسی عدد صحیح، باز وصل سیستم قدرت، برنامه ریزی باز وصل، جستجوی مسیر انتقال
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
قابلیت بلک استارت
مدلسازی واحد بر اساس برنامه ریزی عدد صحیح خطی
فرمولبندی مسئله بهینه سازی
فرضیه
تابع هدف
محدودیت ها
محدودیت ها برای راه اندازی ژنراتور
محدودیت جستجوی مسیر انتقال
هماهنگ سازی راه اندازی NBSUها و برداشتن بارهای بحرانی
ابزار OBC
نتایج شبیه سازی
سیستم 39 باسه IEEE
سیستم ایزو نیو انگلند
سیستم دوک- ایندیانا
ترکیب منابع مختلف بلک استارت در OBC
آنالیز پیچیدگی محاسباتی مدل ژنراتور مبتنی بر IP و MILP
نتیجه گیری ها و آثار آتی
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Blackstart capability is essential for power system restoration following a blackout. System restoration planners determine the restoration sequences to provide cranking power from blackstart units (BSUs) to non-blackstart units (NBSUs), pick up critical loads, and energize the necessary transmission paths. This paper proposes a new algorithm for optimization of the restoration actions. An optimal search algorithm is proposed to determine the plan to crank NBSUs through the selected paths of transmission lines. Assuming that the generation capability of a BSU is constant, the method is used to optimize the overall system MWHr generation capabilities from NBSUs. To reduce the computational complexity of system restoration planning, a new generator model is proposed that results in a linear integer programming (IP) formulation. Linearity of the IP problem formulation ensures that the global optimality is achieved. The optimal power flow (OPF) is used to examine the feasibility of planned restoration actions. Test cases from the IEEE 39-bus system, ISO New England system, and Duke-Indiana system are used to validate the proposed algorithm. Numerical simulations demonstrate that the proposed method is computationally efficient for real-world power system cases.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
قابلیت Blackstart برای باز وصل سیستم قدرت پس از خاموشی ضروری است. برنامه ریزان باز وصل سیستم توالی های باز وصل را مشخص می کنند تا قدرت راه اندازی از واحدهای Blackstart (BSUها) به واحدهای غیر بلک استارت (NBSUها) را ارائه کنند، بارهای بحرانی را بردارند، و مسیرهای انتقال ضروری را انرژی دار کنند. این مقاله الگوریتم جدیدی را برای بهینه سازی اقدامات باز وصل ارائه می کند. یک الگوریتم جستجوی بهینه ارائه می شود تا برنامه ای را برای راه اندازی واحدهای غیر بلک استارت از طریق مسیرهای انتخاب شده خطوط انتقال مشخص کند. فرض بر این است که قابلیت تولید یک BSU ثابت است، روش به منظور بهینه سازی کل قابلیت-های تولید MWHr سیستم از NBSUها استفاده می کند. برای کاهش پیچیدگی محاسباتی طرح ریزی باز وصل سیستم، مدل ژنراتور جدیدی ارائه می شود که منتج به فرمولاسیون برنامه نویسی عدد صحیح خطی (IP) می شود. خطی بودن فرمولاسیون مسئله IP تضمین می کند که بهینگی جهانی به دست می آید. جریان قدرت بهینه (OPF) به منظور بررسی امکانپذیری اقدامات باز وصل برنامه ریزی شده مورد استفاده قرار می گیرد. موارد تست و بررسی از سیستم باس- IEEE 39، سیستم ایزو نیو انگلند، و سیستم دوک- ایندیانا استفاده می کند تا الگوریتم ارائه شده را اعتبارسنجی کند. شبیه سازی عددی نشان می دهد که روش ارائه شده از نقطه نظر محاسباتی برای موارد سیستم قدرت در دنیای واقعی کارآمد است.

بدون دیدگاه