ترجمه مقاله یک رویکرد خودکار مبتنی بر گراف برای طبقه بندی سرخرگ / سیاهرگ در تصاویر شبکیه ‌ای - نشریه IEEE

ترجمه مقاله یک رویکرد خودکار مبتنی بر گراف برای طبقه بندی سرخرگ / سیاهرگ در تصاویر شبکیه ‌ای - نشریه IEEE
قیمت خرید این محصول
۴۳,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
یک رویکرد خودکار مبتنی بر گراف برای طبقه بندی سرخرگ / سیاهرگ در تصاویر شبکیه ‌ای
عنوان انگلیسی
An Automatic Graph-Based Approach for Artery/Vein Classification in Retinal Images
صفحات مقاله فارسی
29
صفحات مقاله انگلیسی
11
سال انتشار
2014
نشریه
آی تریپل ای - IEEE
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
169
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مهندسی پزشکی، سایبرنتیک پزشکی و پزشکی
گرایش های مرتبط با این مقاله
بینایی سنجی یا اپتومتری، چشم پزشکی و پردازش تصاویر پزشکی
مجله
تراکنش ها در پردازش تصویر - TRANSACTIONS ON IMAGE PROCESSING
دانشگاه
موسسه مهندسی پزشکی و دانشکده فنی، دانشگاه پورتو، پرتغال
کلمات کلیدی
طبقه‌بندی سرخرگ/سیاهرگ، گراف، تصاویر شبکیه‌ای، بخش‌بندی رگی
فهرست مطالب
چکیده
۱.پیشگفتار
۲.روش‌هایی برای طبقه‌بندی A/V
۳.روش طبقه‌بندی A/V مبتنی بر گراف
A.تولید گراف
B.تجزیه و تحلیل گراف
C. طبقه‌بندی A/V
۴.نتایج
A.مجموعه داده‌های INSPIRE-AVR
B.مجموعه داده‌ی DRIVE
C.پایگاه داده‌ی VICAVR
۵.نتیجه‌گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

The classification of retinal vessels into artery/vein (A/V) is an important phase for automating the detection of vascular changes, and for the calculation of characteristic signs associated with several systemic diseases such as diabetes, hypertension, and other cardiovascular conditions. This paper presents an automatic approach for A/V classification based on the analysis of a graph extracted from the retinal vasculature. The proposed method classifies the entire vascular tree deciding on the type of each intersection point (graph nodes) and assigning one of two labels to each vessel segment (graph links). Final classification of a vessel segment as A/V is performed through the combination of the graph-based labeling results with a set of intensity features. The results of this proposed method are compared with manual labeling for three public databases. Accuracy values of 88.3%, 87.4%, and 89.8% are obtained for the images of the INSPIREAVR, DRIVE, and VICAVR databases, respectively. These results demonstrate that our method outperforms recent approaches for A/V classification.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده

طبقه‌بندی رگ‌‌های شبکیه‌ای به سرخرگ/سیاهرگ (AV)، یک مرحله‌ی مهم برای خودکار کردن کشف تغییرات عروقی، و برای محاسبه‌ی علامات مشخصه مربوط به چندین بیماری سیستمیک از قبیل دیابت، فشار خون و سایر شرایط قلب و عروقی است. این مقاله، یک رویکرد خودکار را برای طبقه‌بندی A/V بر اساس تجزیه و تحلیل یک گراف استخراج شده از عروق شبکیه‌ای ارائه می‌دهد. روش ارائه شده، کل درخت عروقی را با در نظر گرفتن نوع هر نقظه‌ی اشتراک (ندهای گراف) و اختصاص یکی از دو برچسب به هر بخش رگی (لینک‌های گراف) طبقه‌بندی می‌کند. طبقه‌بندی نهایی یک بخش رگی به عنوان A/V از طریق ترکیب نتایج برچسب‌دهی مبتنی بر گراف با یک مجموعه از ویژگی‌های شدتی (کثرتی) انجام می‌شود. نتایج این روش ارائه شده با برچسب گذاری دستی برای سه پایگاه داده‌ی عمومی مقایسه می‌شوند. مقادیر درستی ۸۸/۳ درصد، ۸۷/۴ درصد و ۸۹/۸ درصد به ترتیب برای تصاویر پایگاه‌های داده‌ی INSPIREAVR، DRIVE و VICAVR به دست می‌آیند. این نتایج نشان می‌دهند که روش ما بهتر از رویکردهای اخیر برای طبقه‌بندی A/V عمل می‌کنند.


بدون دیدگاه