ترجمه مقاله جذب سطحی متل اورانژ با کیتوزان پورتون دار پیوند - حد واسط - نشریه الزویر

ترجمه مقاله جذب سطحی متل اورانژ با کیتوزان پورتون دار پیوند - حد واسط - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۳۳,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
جذب سطحی متل اورانژ با استفاده از کیتوزان پورتون دار پیوند - حد واسط
عنوان انگلیسی
Adsorption of methyl orange onto protonated cross-linked chitosan
صفحات مقاله فارسی
14
صفحات مقاله انگلیسی
9
سال انتشار
2013
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
6738
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
شیمی
گرایش های مرتبط با این مقاله
شیمی تجزیه، شیمی محیط زیست و شیمی آلی
مجله
مجله عربی شیمی - Arabian Journal of Chemistry
دانشگاه
دانشکده علوم، دانشگاه Northwest A&F، چین
کلمات کلیدی
متیل اورانژ، کیتوزان پورتون دار پیوند - حدوسط، جذب سطحی، ایزوترم
فهرست مطالب
چکیده
1.مقدمه
2. مواد و روش ها
2.1. مواد
2.2. آماده سازی کیتوزان پوروتون دار پیوند - حدواسط
2.3. آزمایشات جذب سطحی
3. بحث و نتیجه
3.1. تأثیر دوز جاذب
3.2. تأثیر pH
3.3. تأثیر غلظت اولیه متیل اورانژ
3.4. تأثیر زمان تماس
3.5. تأثیر دمای جذب
3.6. ایزوترم های جذب
3.7. سینتیک جذب سطحی
4. نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

The adsorption of methyl orange (MO) from aqueous solutions on protonated crosslinked chitosan was studied in a batch system. The results showed that the adsorption of MO onto protonated cross-linked chitosan was affected significantly by initial MO concentration, adsorbent dosage, adsorption temperature, and contact time. The pH value of solution had a minor impact on the adsorption of MO in a pH range of 1.0–9.1. The equilibrium isotherms at different temperatures (293, 303, and 313 K) and pH values (4.5, 6.7, and 9.1) were investigated. Langmuir model was able to describe these Equilibrium data fitted perfectly. The maximum monolayer adsorption capacities obtained from the Langmuir model were 89.29, 130.9, and 180.2 mg/g at 293, 303, and 313 K, respectively. Adsorption kinetics at different concentrations (100, 200 and 300 mg/L) and pH values (4.5, 6.7 and 9.1) were also studied. The kinetics was correlated well with the pseudo second-order model.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
جذب متیل اورانژ از محلول آبی با استفاده از کیتوزان پوروتون دار پیوند-حدوسط در سیستم ناپیوسته بررسی شد. نتایج نشان داد که جذب متیل اورانژ با استفاده از کیتوزان پورتون دار پیوند-حدوسط به طور چشم گیری تحت تأثیر غلظت اولیه متیل اورانژ، دوز جاذب، دمای جذب، و زمان تماس می باشد. مقدار pH محلول تأثیر مهمی بر جذب متیل اورانژ در محدوده 1/9-0/1 دارد. ایزوترم تعادل در دماهای مختلف (K 293، 303 و 313) و مقادیر pH (5/4، 7/6 و 1/9) بررسی شد. مدل لانگمویر توانایی توصیف داده های تعادلی را به خوبی دارد. حداکثر ظرفیت جذب تک لایه بدست آمده از مدل لانگمویر mg/g 29/89، 9/130 و 2/180 در K 293، 303 و 313 می باشد. سینتیک جذب غلظت های مختلف ( mg/g100، 200 و300) و مقادیر pH (5/4، 7/6 و 1/9) همچنین مطالعه شد. سینتیک به خوبی با مدل شبه مرتبه دوم تطبیق دارد.

بدون دیدگاه