ترجمه مقاله تاثیر ذخیره سازی و پلی ساکاریدها در طی عمل آوری در خواص عصاره مغز هسته انبه - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تاثیر ذخیره سازی و پلی ساکاریدها در طی عمل آوری در خواص عصاره مغز هسته انبه - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۳۳,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
تاثیر ذخیره سازی و پلی ساکارید ها در طی عمل آوری در خواص عصاره مغز هسته انبه (ریز کپسولی کردن)
عنوان انگلیسی
Influence of polysaccharides and storage during processing on the properties of mango seed kernel extract (microencapsulation)
صفحات مقاله فارسی
17
صفحات مقاله انگلیسی
8
سال انتشار
2012
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
6735
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
رشته های مرتبط با این مقاله
شیمی و زیست شناسی
گرایش های مرتبط با این مقاله
بیوشیمی، شیمی آلی، شیمی دارویی و شیمی کاربردی
مجله
شیمی مواد غذایی - Food Chemistry
دانشگاه
دانشکده علم و صنعت، دانشگاه بازرگانی، تایلند
کلمات کلیدی
ضمغ عربی، مالتودکسترین، آلژینات، امولسیون، کپسولی کردن متولوژی سطحی واکنش
فهرست مطالب
چکیده
1- مقدمه
2- مواد و روشها
1-2 مواد
2-2 عصاره گیری آنتی اکسیدان از مغز دانه انبه
3-2 تهیه امولسیون های آب / روغن / آب W/A/W
4-2 تهیه پودرهای کپسوله شده با روش خشک شده ذره ای (بارانی)
5-2 تعیین توزیع اندازه ریز قطره
6-2 تعیین راندمان
7-2 اندازه گیری پایداری
8-2 تعیین ویسکوزیته ظاهری
9-2 فتومیکرو گراف های امولسیون
10-2 تعیین طیف فرابنفش
11-2 تعیین فعالیت آب
12-2 میکروسکوپ الکترونی پویشی SEM مواد کپسوله شده
13-2 طرح آزمایش و تجزیه آماری
3.بحث و نتایج
1-3 نقش ترکیب مواد روکشی در خاصیبت امولسیون W1/o/W2
2.3 . بهینه سازی با استفاده از آنالیزهای واکنش سطحی
3.3 . تولید میکروکپسول به واسطه اسپری های خشک کننده
4.نتایج
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Extracts from mango (Mangifera indica Linn.) cultivar Chok–Anan seed kernels were studied as active substances, since they are known as a good source of phenolic antioxidants with metal chelating and tyrosinase inhibitory activities. Response surface methodology (RSM) was used to investigate the effect of a combination of polysaccharides selected from gum arabic, maltodextrin and alginate on droplet size distribution, encapsulation efficiency (EE), stability and viscosity of W/O/W emulsions. In addition, the effects of stored emulsion on the properties of the encapsulated powder were studied. The results showed that there were interactions between polysaccharides which affected droplet size distribution, stability, viscosity and EE of multiple emulsions. The RSM showed a good fit to the proposed model with R2 > 0.83, 0.79 and 0.69 for viscosity, stability and EE, respectively, with significant correlations (p < 0.05). The formulation which gave an optimal coating material was also a suitable coating mixture for preparation of encapsulated mango seed kernel extract powder. Moreover, if the polysaccharide combination is not appropriate for coating, the storage after emulsion preparation will have a greater effect on the properties of the encapsulated emulsion and powder.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
عصاره های مغز هسته انبه (Mangi fera indica Linn) رقم chok-Anan بعنوان مواد فعال مطالعه شدند زیرا آنها بعنوان منبع مفید آنتی اکسیدان های فنولی با شلات فلزی و فعالیت های بازدارنده تیروکسناز شناخته شده هستند . متولوژی سطحی – واکنش (RSM) برای تحقیق کردن اثر یک ترکیب پلی ساکارید های انتخاب شده از صمغ عربی، مالتودکسترین و آلژینات در توزیع اندازه ریز قطره ، راندمان کپسولی شدن ، پیاداری و ویسکوزیته امولسیون های W/O/W (آب در روغن در آب ) استفاده شد. بعلاوه اثرات امولسیون – ذخیره شده ، در خصوصیات پودر کپسوله شده مطالعه شد نتایج نشان داد که رابطه متقابل بین پلی ساکارید هایی که توزیع اندازه ریز قطره ، پایداری ، ویسکوزیته و راندمان کپسولی شدن (EE) امولسیون های چند گانه را تحت تاثیر قرار دادند ، وجود داشت .rsm مدل پیشنهاد شده را با R2 بزرگتر از0.69،0.79،0.83 بترتیب برای ویسکوزیته ، پایداری و راندمان کپسولی شدن با همبستگی معنی دار (P<0.05) مناسب نشان داد . همچنین فرمولاسیونی که مواد روکشی بهینه ارائه داده ترکیب روکشی مناسبی برای تهیه پودر کپسولی شده عصاره مغز هسته انبه بود. اگر ترکیب پلی ساکارید برای روکش مناسب نیست ، ذخیره سازی برای از تهیه امولسیون اثر مهمتری در خصوصیات پودر و امولسیون کپسولی شده خواهد داشد .

بدون دیدگاه