تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله ارتباط بین دینداری، خودکارآمدی عمومی، سلامت روانی و شادی – نشریه الزویر

عنوان فارسی: ارتباط بین دینداری، خودکارآمدی عمومی، سلامت روانی و شادی در دانشجویان کالج عرب
عنوان انگلیسی: The association between religiosity, generalized self-efficacy, mental health, and happiness in Arab college students
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 5 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 12
سال انتشار : 2017 نشریه : الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
نوع مقاله : ISI نوع نگارش : مقاله کوتاه (Short Communication)
پایگاه : اسکوپوس کد محصول : 9509
محتوای فایل : zip حجم فایل : 628.37Kb
رشته های مرتبط با این مقاله: روانشناسی
گرایش های مرتبط با این مقاله: روانشناسی عمومی و سنجش و اندازه گیری
مجله: شخصیت و تفاوت های فردی - Personality and Individual Differences
دانشگاه: گروه روانشناسی، دانشکده هنر، دانشگاه اسکندریه، مصر
کلمات کلیدی: دینداری، خود کارآمدی، سلامت روانی، شادی، دانشجویان کالج عرب
وضعیت ترجمه عناوین جداول: ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل جداول: ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن: درج نشده است ☓
doi یا شناسه دیجیتال: https://doi.org/10.1016/j.paid.2016.12.010
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

1- مقدمه

2- روش

2-1 - شرکت‌کنندگان

2-2- معیارها

2-2-1 معیارهای خود ارزیابی دینداری و شادی

2-2-2- مقیاس عربی خودکارآمدی

2-2-3- مقیاس عربی سلامت روان

2-2 روش

3- نتایج

4- بحث

نمونه متن انگلیسی

Abstract

Research is rare on the relationship between religiosity and subjective well-being using Arab participants. The aim of the present study was to explore the associations between religiosity, generalized self-efficacy, mental health, and happiness. A sample (N = 702) of Muslim Arab college students was recruited. They responded to four scales as follows: the self–rating scale of religiosity, the self–rating scale of happiness, the Arabic Scale of Self–Efficacy, and the Arabic Scale of Mental Health. The results indicated that male students obtained significantly higher mean total scores on self-efficacy and mental health than did their female counterparts. All of the Pearson correlations between the study scales were statistically significant and positive in both men and women. A principal components analysis identified a single component which could labeled “Mental health, well-being and religiosity”. It appears that participants who see themselves as religious are more likely to see themselves as self-efficacious and to have greater levels of mental health and happiness. Because the strongest association was found between self–efficacy and mental health in men and women, enhancing self–efficacy may be a useful intervention to improve mental health.

نمونه متن ترجمه

چکیده

تحقیقات انجام شده بر روی رابطه‌ی بین دینداری و رفاه ذهنی در جمعیت عرب نادر است. هدف مطالعه‌ی حاضر بررسی رابطه‌ی بین دینداری، خود کارآمدی عمومی، سلامت روانی و شادی است. نمونه‌ای (تعداد= 702نفر) از دانشجویان مسلمان کالج عرب به کار گرفته شد. این دانشجویان به 4 مقیاس زیر پاسخ دادند: مقیاس خود ارزیابی دینداری، مقیاس خود ارزیابی شادی، مقیاس خود کارآمدی عربی و مقیاس سلامت روانی عربی. نتایج نشان دادند که دانشجویان پسر نسبت به همکلاسی‌های دختر خود، میانگین امتیاز کلی بالاتری در مورد خود کارآمدی و سلامتی روانی بدست آوردند. تمام همبستگی‌های پیرسون بین مقیاس‌های این مطالعه از لحاظ آماری معنادار و بین زنان و مردان مثبت بودند. آنالیز مولفه‌های اصلی یک مولفه‌ی واحد را شناسایی کرد که می‌تواند "سلامت روانی، رفاه و دینداری" را نشان دهد. به نظر می‌رسد شرکت‌کنندگانی که خودشان را دیندار می‌دانند خود را کار آمدتر می‌بینند و دارای سطوح بالاتری از سلامت روانی و شادی هستند. از آنجا که ارتباط قوی بین خودکارآمدی و سلامت روانی در مردان و زنان یافت شد؛ تقویت خودکارآمدی ممکن است روش مفیدی برای بهبود سلامت روانی باشد.