تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله دوره بالینی اختلال روانی ناشی از مصرف شیشه در یک دوره درمانی سه ماهه

عنوان فارسی: دوره بالینی اختلال روانی ناشی از مصرف شیشه در یک دوره درمانی سه ماهه
عنوان انگلیسی: Clinical Course of Methamphetamine-Induced Psychotic Disorder in a 3-Month Follow-Up.
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 7 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 13
سال انتشار : 2016 نشریه : PCC
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 6360 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 1.52Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: پزشکی و روانشناسی
گرایش های مرتبط با این مقاله: روانشناسی بالینی و روانپزشکی
دانشگاه: گروه روانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه نشده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

نکات درمانی

روش

شرکت کنندگان

ارزیابی

ارزیابی دوره درمانی

تحلیل آماری

نتایج

بحث

محدودیت ها

نتایج

نمونه متن انگلیسی

Abstract

OBJECTIVE: To assess the clinical course of patients with methamphetamine-induced psychotic disorder (MIPD) and any possible predictors of the clinical course in a 3-month follow-up. METHODS: This prospective cohort study included 50 patients (7 female, 43 male) with MIPD and was performed from September 2014 to October 2015. Patients were assessed during hospitalization and in a follow-up visit 3 months later. Diagnoses were made using interviews based on the Structured Clinical Interview for DSM-IV Axis I Disorders. Positive, negative, manic, and depressive symptoms were the main outcome measures that were assessed using the Scale for the Assessment of Positive Symptoms, Scale for the Assessment of Negative Symptoms, Young Mania Rating Scale, and Hamilton Depression Rating Scale, respectively. Paired t test and regression analysis were used to analyze the data. RESULTS: Forty-six patients (92%) were reassessed at follow-up. More than half of the patients relapsed to methamphetamine use, did not adhere to treatment, and were functionally impaired. Positive, negative, and manic symptoms, but not depressive symptoms, improved in abstinent patients (P < .001, P = .001, P < .001, and P = .395, respectively). The best predictor of depressive and negative symptoms at follow-up was the patients' respective baseline scores; but positive and manic symptoms were best predicted by reuse of methamphetamine during follow-up. CONCLUSIONS: Various symptom categories do not always change in the same direction during the course of the disorder, especially depressive symptoms that do not improve with abstinence but aggravate with frequency of methamphetamine use. Negative symptoms at baseline also seem to have a possible role in prediction of methamphetamine reuse in patients with MIPD. Physicians should be advised to independently address all of the symptom categories of their patients with MIPD at each follow-up visit.

نمونه متن ترجمه

چکیده

هدف: ارزیابی دوره بالینی بیماران مبتلا به اختلال روانی ناشی از مصرف شیشه (مت آمفتامین) و ارزیابی پیش بین های احتمالی موجود در دوره بالینی در یک دوره درمانی سه ماهه.

روش: این پژوهش از 50 بیمار مبتلا به MIPD (7زن و 43 مرد) تشکیل شده است و از سپتامبر 2014 تا اکتبر 2015 به طول انجامید. بیماران در یک دوره سه ماهه در بیمارستان ارزیابی شدند. بر اساس مصاحبه بالینی اختلالات DSM-IV بیماری این بیماران تشخیص داده شد. علائم مثبت، منفی، شیدایی و افسردگی اصلی ترین مقیاس هایی بودند به ترتیب با استفاده از مقیاس¬ ارزیابی مثبت، مقیاس ارزیابی منفی، مقیاس ارزیابی شیدایی در جوانان و مقیاس ارزیابی افسردگی همیلتون اندازه گیری شدند. از آزمون تی و تحلیل رگرسیون برای تحلیل داده ها استفاده شد.

نتایج: در طول این دوره چهل و شش بیمار (92%) دوباره ارزیابی شدند. بیش از نیمی از بیمارانی که دوباره شیشه مصرف کردند، درمان نشدند و از نظر عملکردی آسیب دیدند. علائم مثبت، منفی و شیدایی (دیوانگی)، به جز افسردگی، در بیمارانی که از مصرف خودداری می کردند، افزایش یافت (به ترتیب: 001/0>P، 001/0=P، 001/0>P، 395/0=P). بهترین پیش بین علائم منفی و افسردگی در این دوره امتیازات بیماران نسبت به خط مبنا بود، اما علائم مثبت و شیدایی با مصرف دوباره شیشه توسط بیماران در طول دوره پیش بینی شد.

یافته¬ها: در یک دوره از ناهنجاری، دسته های مختلف علائم همیشه در یک مسیر یکسان تغییر نمی کنند، مخصوصاً علائم افسردگی که با پرهیز از مصرف افزایش نمی یابند، اما با مصرف شیشه افزایش می یابد. به نظر می-رسد که علائم منفی در خط مبنا برای پیش بینی مصرف دوبارۀ پیش بینی در بیماران MIPD نقش دارند. پزشکان باید در هر دوره درمانی همۀ علائم مرتبط با بیماران MIPD را مد نظر قرار دهند.