تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله آمین‌ های آروماتیک به‌ عنوان بازدارنده‌های خوردگی برای روی در هیدروکلریک اسید

عنوان فارسی: آمین‌ های آروماتیک به‌ عنوان بازدارنده‌های خوردگی برای روی در هیدروکلریک اسید
عنوان انگلیسی: Aromatic Amines as Corrosion Inhibitors for Zinc in Hydrochloric Acid
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 7 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 10
سال انتشار : 2012 نشریه : Jocpr
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 8360 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 1.11Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: شیمی
گرایش های مرتبط با این مقاله: شیمی آلی و شیمی کاربردی
مجله: مجله تحقیقات شیمیایی و دارویی - Journal of Chemical and Pharmaceutical Research
دانشگاه: سورات، گجرات، هند
کلمات کلیدی: خوردگی، روی، اسید هیدروکلریک، آمینو آروماتیک
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه نشده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: به صورت عکس، درج شده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

بخش تجربی

بحث و نتیجه‌گیری

مکانیزم بازدارندگی خوردگی

نتیجه‌گیری کلی

نمونه متن انگلیسی

ABSTRACT

The inhibition of corrosion of zinc in hydrochloric acid by aromatic amines like, aniline, o- toluidine, m- toluidine, p- toluidine and p- chloroaniline has been studied with respect to inhibitor concentration and temperature. The inhibition efficiency of aromatic amines increased as the concentration of the inhibitor increased, while decreased with the increase in concentration of the acid and temperature. Weight loss data at different temperatures was used to determine activation energy. The activation energies in inhibited acid are higher than that in plain acid. For all inhibitors, the heat of adsorption (∆Hads) and free energy of adsorption are negative. The plot of log (θ/1-θ) versus log C results in a straight line, suggest that, the inhibitors appears to function through adsorption following Langmuir isotherm. Galvanostatic polarization curves show polarization of both anodes as well as cathodes.

نمونه متن ترجمه

چکیده

بازداری از خوردگی روی در هیدروکلریک اسید توسط آمین‌های آروماتیک مانند، آنیلین، ارتو-تولوئیدین، متا-تولوئیدین، پارا-تولوئیدین و پارا-کلروآنیلین با توجه به غلظت بازدارنده و دما مطالعه شده است. راندمان بازدارندگی آمین‌های آروماتیک با افزایش غلظت بازدارنده افزایش یافته، درحالی که با افزایش غلظت اسید و دما کاهش یافته است. داده‌های کاهش وزن در دماهای مختلف برای تعیین انرژی فعال‌سازی استفاده شده است. انرژی‌های فعال‌سازی در اسید بازداری شده بالاتر از آن در اسید معمولی است. برای همه بازدارنده‌ها، گرمای جذب (ΔHads) و انرژی آزاد جذب منفی هستند. نمودار log (θ/1-θ) برحسب log C خط مستقیمی را نتیجه می‌دهد که اشاره بر این دارد که بازدارنده‌ها از ایزوترم جذب لانگمویر پیروی می‌کنند. منحنی‌های پلاریزاسیون گالوانواستاتیک، هردو پلاریزاسیون آندی و همچنین کاتدی را نشان می‌دهد.