تلفن: 04142273781

ترجمه مقاله فعالیت ضدباکتری گونه های زردچوبه در مقابل سویه های مختلف باکتری

عنوان فارسی: فعالیت ضدباکتری گونه های زردچوبه در مقابل سویه های مختلف باکتری
عنوان انگلیسی: Antibacterial Activity Of Curcuma Longa Varieties Against Different Strains Of Bacteria
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 8 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 9
سال انتشار : 2010 فرمت مقاله انگلیسی : PDF
فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده کد محصول : 5682
محتوای فایل : zip حجم فایل : 273.95Kb
رشته های مرتبط با این مقاله: مهندشی کشاورزی، زیست شناسی و پزشکی
گرایش های مرتبط با این مقاله: گیاهان دارویی، علوم گیاهی، میکروببیولوژی، علوم تغذیه و بیوشیمی
مجله: مجله گیاه شناسی پاکستان
دانشگاه: گروه گیاه شناسی، کالج لاهور برای دانشگاه زنان، پاکستان
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه نشده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده مطالب

مقدمه

مواد و روشها

نتایج و بحث و بررسی

نتیجه گیری

نمونه متن انگلیسی

Abstract

Crude extracts of curcuminoids and essential oil of Curcuma longa varieties Kasur, Faisalabad and Bannu were studied for their antibacterial activity against 4 bacterial strains viz., Bacillus subtilis, Bacillus macerans, Bacillus licheniformis and Azotobacter using agar well diffusion method. Solvents used to determine antibacterial activity were ethanol and methanol. Ethanol was used for the extraction of curcuminoids. Essential oil was extracted by hydrodistillation and diluted in methanol by serial dilution method. Both Curcuminoids and oil showed zone of inhibition against all tested strains of bacteria. Among all the three turmeric varieties, Kasur variety had the most inhibitory effect on the growth of all bacterial strains tested as compared to Faisalabad and Bannu varieties. Among all the bacterial strains B. subtilis was the most sensitive to turmeric extracts of curcuminoids and oil. The MIC value for different strains and varieties ranged from 3.0 to 20.6 mm in diameter.

نمونه متن ترجمه

چکیده مطالب

عصاره های خام کرکومینوئیدها و روغنهای گیاهی گونه های Curcuma longa یعنی Kasur، Faisalabad و Bannu برای فعالیت ضدباکتری آنها در مقابل سویه های باسیلوس سابتیلیس، Bacillus macerans، Bacillus licheniformis و Azotobacter با استفاده از روش انتشار چاهکی در آگار مطالعه شدند. حلالهای مورد استفاده برای تعیین فعالیت ضدباکتری اتانول و متانول بودند. اتانول برای استخراج کورکومینوئید استفاده شد. هر دو کروکومینوئید و روغن منطقه بازداری در مقابل تمام سویه های باکتری مورد آزمایش را نشان دادند. در میان تمام سه گونه زردچوبه، گونه Kasur دارای بیشترین اثر بازدارندگی روی رشد تمام سویه های باکتریایی تست شده در مقایسه با گونه های Faisalabad و Bannu بود. در میان تمام سویه های باکتری B. subtilis حساسترین سویه در مقابل عصاره های کورکومینوئید و روغن زردچوبه بود. میزان MIC برای سویه های متفاوت از 3.0 تا 20.6 میلی متر در قطر متغیر بود.