تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله اثر ضد تکثیری silibinin روی سلول های HT-29 سرطان آدنوماتوز کلون

عنوان فارسی: اثر ضد تکثیری silibinin روی سلول های HT-29 سرطان آدنوماتوز کلون
عنوان انگلیسی: Anti-proliferative action of silibinin on human colon adenomatous cancer HT-29 cells
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 5 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 9
سال انتشار : 2014 فرمت مقاله انگلیسی : PDF
فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده کد محصول : 6015
محتوای فایل : zip حجم فایل : 806.47Kb
رشته های مرتبط با این مقاله: پزشکی و زیست شناسی
گرایش های مرتبط با این مقاله: علوم گیاهی، ایمنی شناسی، آنکولوژی، علوم سلولی و مولکولی، علوم تغذیه و میکروبیولوژی
دانشگاه: گروه فارماکولوژی و گروه پزشکی تجربی و بیوتکنولوژی
کلمات کلیدی: سرطان روده بزرگ. HT-29. گسترش سلاح. Silibinin.
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه نشده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه نشده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

مواد و روش ها

کشت سلول های HT-92

بررسی MTT

نتایج

بحث و گفت و گو

نمونه متن انگلیسی

Abstract

Background: Silibinin a flavonoid from milk thistle (Silybum marianum) exhibit a variety of pharmacological actions, including anti-proliferative and apoptotic activities against various types of cancers in intact animals and cancer cell lines. In the present study, the effect of silibinin on human colon cancer HT-29 cells was studied. Method: Incubations of cells with different silibinin concentrations (0.783-1,600 ug/ml) for 24, 48 or 72 h showed a progressive decline in cell viability. Results: Loss of cell viability was time dependent and optimum inhibition of cell growth (78%) was observed at 72 h. Under inverted microscope, the dead cells were seen as cell aggregates. IC50 (silibinin concentration killing 50% cells) values were 180, 110 and 40ug/ml at 24, 48 and 72 h respectively. Conclusion: These findings re-enforce the anticancer potential of silibinin, as reported earlier for various other cancer cell lines (Ramasamy and Agarwal (2008), Cancer Letters, 269: 352-62).

نمونه متن ترجمه

چکیده

پیش زمینه: silibinin یک فلائونوئید از گیاه خار مریم است که اثرات فارماکولوژیکی مختلفی از جمله اثرات ضدتکثیری و آپوپتوزی روی سلول های سرطانی مختلفی در حیوانات و سل لاین های سرطانی دارد. در این مطالعه، اثر silibinin را روی رده سلولی HT-92 بررسی می نمائیم.

روش : سلول ها با غلظت های مختلفی از silibinin (0.783-1.600 µG/ml) به مدت 24، 48 یا 72 انکوبه شدند که این ترکیب منجر به کاهش سلول های زنده شد.

نتایج: کاهش بقا سلول ها به زمان بستگی دارد، بیشترین کاهش در رشد سلولی (78%) در انکوباسیون 72 ساعته دیده شد. سلول های مرده و توده های مجتمع سلولی با میکروسکوپ معکوس بررسی شدند. IC50 (دوزی از silibinin که منجر به مرگ 50% سلول ها می شود) حدود 180، 110 و 40 بر اساس واحد µg/ml برای زمان-های انکوباسیون 24، 48 و 72 ساعت گزارش شد.

نتیجه گیری: این نتایج مشابه با پژوهش های پیشین روی رده های سلولی مختلف بوده و نشانگر اثرات سرطانی silibinin بر رده های سلولی (سل لاین) سرطانی می باشد.

هدف: بررسی فعالیت ضدرشدی silibinin روی سل لاین HT-92 در دوره های زمانی مختلف.