ترجمه مقاله ارتباط سیگنال دهی لپتین با عملکرد بیولوژیکی

ترجمه مقاله ارتباط سیگنال دهی لپتین با عملکرد بیولوژیکی
قیمت خرید این محصول
۲۹,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
20 سال لپتین: ارتباط سیگنال دهی لپتین با عملکرد بیولوژیکی
عنوان انگلیسی
20 years of leptin: connecting leptin signaling to biological function
صفحات مقاله فارسی
7
صفحات مقاله انگلیسی
11
سال انتشار
2014
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
کد محصول
f254
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر
ترجمه نشده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر
ترجمه نشده است
رشته های مرتبط با این مقاله
زیست شناسی
گرایش های مرتبط با این مقاله
علوم سلولی و مولکولی، میکروبیولوژی و بیوانفورماتیک
مجله
مجله غدد درون ریز - Journal of Endocrinology
فهرست مطالب
خلاصه
مقدمه
لپتین و LepRb
عملیات محیطی لپتین
فعالیت های مرکزی لپتین
سیگنال دهی LepRb
سیگنال دهی و فیزیولوژی LepRb
تنظیم منفی سیگنال دهی لپتین
مسیرهای آتی
سیگنال دهی لپتین و رونویسی ژن
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract Hypothalamic leptin action promotes negative energy balance and modulates glucose homeostasis, as well as serving as a permissive signal to the neuroendocrine axes that control growth and reproduction. Since the initial discovery of leptin 20 years ago, we have learned a great deal about the molecular mechanisms of leptin action. An important aspect of this has been the dissection of the cellular mechanisms of leptin signaling, and how specific leptin signals influence physiology. Leptin acts via the long form of the leptin receptor LepRb. LepRb activation and subsequent tyrosine phosphorylation recruits and activates multiple signaling pathways, including STAT transcription factors, SHP2 and ERK signaling, the IRS-protein/ PI3Kinase pathway, and SH2B1. Each of these pathways controls specific aspects of leptin action and physiology. Important inhibitory pathways mediated by suppressor of cytokine signaling proteins and protein tyrosine phosphatases also limit physiologic leptin action. This review summarizes the signaling pathways engaged by LepRb and their effects on energy balance, glucose homeostasis, and reproduction. Particular emphasis is given to the multiple mouse models that have been used to elucidate these functions in vivo.
نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
خلاصه
فعالیت هیپوتالاموسی لپتین باعث افزایش تعادل انرژی منفی و تعدیل هم ایستایی گلوکز شده ، همچنین به عنوان یک سیگنال مجاز به سمت محورهای اعصاب و غدد عمل می کند که رشد و تولید مثل را کنترل می کند. از آنجایی که کشف اولیه لیپتین 20 سال قبل بوده است ، اکنون چیزهای زیادی در رابطه با مکانیسم های ملکولی فعالیت لپتین و چگونگی تاثیرگذاری سیگنال های تخصصی لپتین بر فیزیولوژی می باشد.
لپتین از طریق دریافت کننده ی طویل Lep Rb لپتین عمل می کند. فعال سازی Lep Rb و در نتیجه ففرسلاسیون تیروزین چندین مسیر سیگنال دهی از جمله فاکتورهای رونویسی STAT مسیر PlBKinase / پروتئین- IRS ، سیگنال دهی ERK و SHP2 و SH2B1 را فعال نموده و به کار می گیرد. هر یک از این مسیرها جنبه هایی از فیزیولوژی و فعالیت لپتین را کنترل می کند. مسیر های مهم جلوگیری کننده توسط پروتئین های سرکوب گر سیگنال دهی سیتوکین ایجاد شده و پروتئین فسفاتازتیروزیی نیز فعالیت فیزیولوژیک لپتین را محدود می کند.

بدون دیدگاه