ترجمه مقاله محاسبه شارهای رسوب رودخانه از اندازه گیری های غیر مطمئن و نادر - نشریه الزویر

ترجمه مقاله محاسبه شارهای رسوب رودخانه از اندازه گیری های غیر مطمئن و نادر - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۳۷,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
محاسبه شارهای رسوب رودخانه از اندازه گیری های غیر مطمئن و نادر
عنوان انگلیسی
Calculation of river sediment fluxes from uncertain and infrequent measurements
صفحات مقاله فارسی
23
صفحات مقاله انگلیسی
10
سال انتشار
2014
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
7752
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
زمین شناسی
گرایش های مرتبط با این مقاله
سنگ شناسی رسوبی یا رسوب شناسی، آب شناسی
مجله
مجله هیدرولوژی - Journal of Hydrology
دانشگاه
فرانسه
کلمات کلیدی
جریان رودخانه، حمل و نقل رسوب، تجزیه و تحلیل عدم قطعیت، منحنی امتیاز
فهرست مطالب
چکیده
معرفی
روش ها و مواد
پایگاه داده
منحنی های درجه بندی
روش تناسب
روش های محاسبه شارها و خطاها
نتایج و بحث
گام 1: اثرات عدم قطعیت داده ها بر شارهای SPM محاسبه شده
اثرات عدم قطعیت داده ها بر پارامترهای متناسب شده
اثرات عدم قطعیت داده ها بر شارهای SPM محاسبه شده
گام 2: تاثیرات اثر داده ها بر شارهای SPM محاسبه شده
گام 3: تاثیرات ترکیبی عدم قطعیت داده ها و تاثیر بر شارهای SPM محاسبه شده
گام 4: کاربرد برای صدور رسوب از رودخانه های فرانسوی
نتیجه گیری ها
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

This paper addresses feasibility issues in the calculation of fluxes of suspended particulate matter (SPM) from degraded-quality data for flow discharge (Q) and sediment concentration (C) under the additional constraints of infrequent and irregular sediment concentration samplings. A crucial setting of the scope involves establishing the number of data required to counterbalance limitations in the measurement accuracy and frequency of data collection. This study also compares the merits and drawbacks of the classical rating curve (C = aQb ) with those of an improved rating curve approach (IRCA: C = aQb + a1dS) in which the correction term is an indicator of the variations in sediment storage, thus relating it to flow dynamics. This alternative formulation remedies the known systematic underestimations in the classical rating curve and correctly resists the degradation in data quality and availability, as shown in a series of problematic though realistic cases. For example, monthly concentration samplings (in average) with a random relative error in the [30%, +30%] range combined with daily discharge records with a systematic relative error in the [5%, +5%] range still yield SPM fluxes within factors of 0.60–1.65 of the real value, provided that 15 years of data are available. A shorter 5-day time interval (on average) between samplings lowers the relative error in the SPM fluxes to below 10%, a result directly related to the increased number of Q–C pairs available for fitting. For regional-scale applications, this study may be used to define the data quality level (uncertainty, frequency and/or number) compatible with reliable computation of river sediment fluxes. Provided that at least 200 concentration samplings are available, the use of a sediment rating curve model augmented to account for storage effects fulfils this purpose with satisfactory accuracy under real-life conditions.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
این مقاله مسائل امکان سنجی محاسبه شارهای ذرات معلق (SPM) را از داده های کم کیفیت دبی جریان (Q) و غلظت رسوب (C) تحت محدودیت های اضافی نمونه برداری های غلظت رسوب نامنظم و نادر مطرح می کند. یک تنظیم بسیار مهم این حوزه شامل ایجاد تعداد داده های لازم برای محدودیت های موازنه در تناوب و دقت اندازه گیری جمع آوری داده هاست. این مقاله همچنین به مقایسه مزایا و معایب منحنی درجه بندی کلاسیک (C=aQb) با یک روش منحنی درجه بندی ارتقا یافته (IRCA: C=aQb + a1δS) که در آن عبارت تصحیح شاخصی از تغییرات ذخیره رسوب بوده و آن را به دینامیک های جریان ارتباط می دهد ، می پردازد. این فرمول جایگزین ، سهل انگاری های سیستماتیک مشخص در منحنی درجه بندی کلاسیک را اصلاح کرده و به درستی در برابر تخریب دسترسی و کیفیت داده ها که در مشکلات مربوط به موارد واقعی نشان داده شده است ، مقاومت می کند. برای مثال ، برای نمونه برداری های ماهانه غلظت (به طور میانگین) با یک خطای نسبی تصادفی در محدوده [-30%, +30%] همراه با سوابق دبی روزانه با یک خطای نسبی سیستماتیک در محدوده [-5%, +5%] ، شارهای SPM درون فاکتورهای 0.60-1.65 مقدار واقعی ، با شرط وجود داده های 15 سال قرار می گیرند. یک فاصله زمانی کوتاهتر 5 روزه (به طور میانگین) بین نمونه برداری ها ، خطای نسبی در شارهای SPM را به زیر 10% کاهش می دهد ، نتیجه ای که مستقیما به افزایش تعداد زوج Q-C های موجود برای تناسب مربوط می شود. برای کاربردهایی در مقیاس منطقه ای ، از این تحقیق می توان برای تعریف سطح کیفیت داده ها(عدم قطعیت ، تناسب و/یا تعداد) سازگار با محاسبه مطمئن شارهای رسوب رودخانه استفاده کرد. وقتیکه حداقل 200 نمونه برداری از غلظت موجود باشد ، استفاده از یک مدل تکمیل شده منحنی درجه بندی رسوب برای محاسبه تاثیرات ذخیره ، این هدف را با دقت رضایت بخش در شرایط زندگی واقعی تامین می کند.

بدون دیدگاه