ترجمه مقاله فضای شهری پاسخگو به گروه های خاص نیازمند (زنان)

ترجمه مقاله فضای شهری پاسخگو به گروه های خاص نیازمند (زنان)
قیمت خرید این محصول
۳۳,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
فضای شهری پاسخگو به گروه های خاص نیازمند (زنان)، مطالعه مورد: فضای محله چپذر، تهران، ایران
عنوان انگلیسی
Responsive urban space to special need groups (women), case study: Chizar neighborhood space, Tehran, Iran
صفحات مقاله فارسی
20
صفحات مقاله انگلیسی
10
سال انتشار
2010
نشریه
Ijaup
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
8992
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
شهرسازی
گرایش های مرتبط با این مقاله
طراحی شهری
مجله
مجله بین المللی مهندسی معماری و برنامه ریزی شهری
دانشگاه
گروه طراحی و طراحی شهری، دانشگاه علم و صنعت ایران
کلمات کلیدی
زنان، حضور، فضای نزدیک، کیفیت محیطی، ضرایب اجتماعی-فرهنگی
فهرست مطالب
چکیده
1. مقدمه
2. فضای شهری، حضور و مشارکت، فضای همسایگی و مرتبه بندی
3. اهمیت حضور زنان در فضای شهری
4. فضای جنسیتی و اهمیت حضور زنان از لحاظ رویکرد برابری جنسی
5. جامعه مدنی و اهمیت حضور زنان
6. اخلاق مراقبت، رویکرد رفتاری زنان در محیط
7. زنان در فرهنگ اسلامی: حقوق و مسئولیت های آنها
8. زنان در زندگی شهری ایرانی: نقش های جدید انتظارات جدید
9. فضای همسایگی و حضور زنان
10. هدف ها، پرسشهای تحقیق و فرض ها
11. متدولوژی
12. اعتبار و قابلیت اطمینان
13. مطالعه مورد، میدان چپذر
14. اندازه نمونه
15. آزمون فرضیه ها
16. نتایج آزمون فرضیه ها
17. نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Based on a gender equity perspective and within a pluralistic civil society, women should have equal rights for presence in and use of urban open spaces. Despite this, various factors decrease their presence including inappropriate design of space, as well as socio-cultural obstacles. Since women’s major place of presence and activity has traditionally been in or near home, neighborhood open space is chosen as a relevant case study. Through a questionnaire survey of 180 subjects, 90 male and 90 female, of both marital status the criteria affecting their presence are investigated. Results show that environmental quality factors are more effective than socio-cultural factors on presence of women in urban open spaces.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
براساس دیدگاه برابری جنسی و درون یک جامعه عمرانی کثرت گرایانه، زنان باید حقوق برابری برای حضور و استفاده از فضاهای باز شهری داشته باشند. با وجود این، عوامل گوناگونی، حضور آنها را کاهش می دهد شامل طراحی نامناسب فضا، و همچنین موانع اجتماعی-فرهنگی.
ازآنجاکه مکان اصلی حضور و فعالیت زنان به طور مرسوم در خانه یا نزدیک خانه بوده است، فضای باز مجاور به عنوان یک مطالعه مورد مربوطه انتخاب شده است. از طریق یک بررسی پرسش نامه ای از 180 نفر، 90 مرد و 90 زن، هر دو مورد متاهل، معیارهای تاثیرگذار بر حضور آنها بررسی شده اند. نتایج نشان می دهند که عوامل کیفی محیطی موثرتر از عوامل اجتماعی-فرهنگی روی حضور زنان در فضاهای باز شهری می باشند.

بدون دیدگاه