تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله چرخه های تجاری و نوع ساختار سرمایه در صنعت کشتی رانی بین المللی – نشریه الزویر

عنوان فارسی: بررسی رابطه بین چرخه های تجاری و نوع ساختار سرمایه در صنعت کشتی رانی بین المللی
عنوان انگلیسی: The relationship between business cycles and capital structure choice: The case of the international shipping industry
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 8 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 17
سال انتشار : 2015 نشریه : الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 5020 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 460.55Kb
رشته های مرتبط با این مقاله: علوم اقتصادی، مدیریت
گرایش های مرتبط با این مقاله: مدیریت کسب و کار، مدیریت بازرگانی، مدیریت بازرگانی بین الملل، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، برنامه ریزی سیستم های اقتصادی و اقتصاد پولی
مجله: مجله عدم تقارن اقتصادی (The Journal of Economic Asymmetries)
دانشگاه: گروه اقتصاد، یونان
کلمات کلیدی: حمل و نقل، کشتی رانی، ساختار سرمایه
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: به صورت عکس، درج شده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

1. مقدمه

2. پژوهش های قبلی

1.2. عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه

2.2. ساختار سرمایه در بخش کشتی رانی

3. فرضیات

4. توصیف نمونه و متدولوژی

5. یافته های تجربی و بحث

6. نتیجه گیری

نمونه متن انگلیسی

Abstract Research on capital structure choice depicts firm size, profitability, and asset tangibility as the main determinants of capital structure. The trade-off and pecking order theories of optimal capital structure predict contradictory relationships between each of these determinants and firm leverage. We attempt to reconcile the conflicting results in the literature by incorporating the impact of different phases of the economic cycle upon the choice of capital structure in a concentrated ownership setting. Studying 117 internationally listed shipping companies (about 60% of the entire population), we explore potential determinants of capital structure choice in periods of expansion (2003Q4), peak (2007Q4), trough (2008Q4), and sideways movement (2010Q4). Our finding that size, tangibility, and corporate performance constitute the main determinants of capital structure in the shipping sector is consistent with the literature. We employ the Generalized Method of Moments (GMM) to estimate the interaction between capital structure choice, corporate profitability and structure of ownership. Our model asserts bidirectional positive relationships between leverage and profitability and leverage and concentrated ownership in the peak period of 2007, but bidirectional negative relationships amongst these variables in all other periods. We conclude that the sentiment of the shipowner during different phases of the business cycle, along with ownership concentration are key elements in explaining the relationship between profitability and leverage in the shipping sector.

نمونه متن ترجمه

چکیده

در پژوهش های مربوط به نوع ساختار سرمایه، متغیرهای اندازه بنگاه، سودآوری و مشهود بودن دارایی به عنوان عوامل اصلی تعیین کننده ساختار سرمایه شناخته شده است. نظریات مبادله و سلسله مراتب در زمینه ساختار سرمایه بهینه روابط متناقضی را بین هر یک از این عوامل تعیین کننده و اهرم بنگاه پیش بینی کرده اند. هدف ما این است که نتایج متناقض موجود در منابع را با در نظر گرفتن تأثیر مراحل مختلف چرخه اقتصادی بر نوع ساختار سرمایه در محیطی با مالکیت متمرکز تلفیق کنیم. با بررسی 117 شرکت کشتی رانی ثبت شده بین المللی (در حدود 60% از کل جامعه) عوامل احتمالی تعیین کننده نوع ساختار سرمایه را در دوران توسعه (فصل چهارم سال 2003)، رونق (فصل چهارم سال 2007)، رکود (فصل چهارم سال 2008) و حرکت بدون روند (فصل چهارم سال 2010) بررسی می کنیم. یافته های ما مبنی بر این که اندازه، مشهود بودن و عملکرد شرکت جزء عوامل اصلی تعیین کننده ساختار سرمایه در بخش کشتی رانی هستند، با منابع همخوانی دارد. برای برآورد برهم کنش بین نوع ساختار سرمایه، سودآوری شرکت و ساختار مالکیت از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) استفاده کردیم. مدل ما ادعا می کند که بین اهرم و سودآوری و بین اهرم و مالکیت متمرکز در دوره رونق سال 2007 ارتباط مثبت دوطرفه وجود دارد اما ارتباط بین این متغیرها در سایر دوره ها منفی و دوطرفه است. نتیجه گرفتیم که انگیزه مالک کشتی در طول مراحل مختلف چرخه تجاری در کنار تمرکز مالکیت بخش عمده ارتباط بین سودآوری و اهرم را در بخش کشتی رانی توضیح می دهد.