تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله بیمه اتکائی و استراتژی سرمایه گذاری بهینه برای بیمه گر تحت نرخ بهره و ریسک تورم – نشریه الزویر

عنوان فارسی: بیمه اتکائی و استراتژی سرمایه گذاری بهینه برای بیمه گر تحت نرخ بهره و ریسک تورم
عنوان انگلیسی: Optimal reinsurance and investment strategies for insurer under interest rate and inflation risks
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 11 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 34
سال انتشار : 2014 نشریه : الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : F483 رفرنس : دارد ✓
محتوای فایل : zip حجم فایل : 3.20Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: مدیریت و علوم اقتصادی
گرایش های مرتبط با این مقاله: بیمه، اقتصاد مالی، مهندسی مالی و ریسک
مجله: بیمه: ریاضیات و اقتصاد - Insurance: Mathematics and Economics
دانشگاه: گروه علوم ریاضی، دانشگاه Tsinghua، چین
کلمات کلیدی: استراتژی بهینه بیمه اتکایی نسبی، استراتژی سرمایه گذاری بهینه، کاربرد CRRA، برنامه ریزی پویا تصادفی شاخص تورم تصادفی، نرخ بهره تصادفی
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن: ترجمه شده است ✓
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: به صورت عکس، درج شده است ✓
کیفیت ترجمه این مقاله در سطح متوسط می باشد.
فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

مدل ریسک

مشکل بهینه سازی

راه حل بهینه سازی مشکل

راه حل مشکل کمکی

راه حل مشکل اصلی

استراتژی بهینه

تجزیه و تحلیل حساسیت

تجزیه و تحلیل حساسیت استراتژی های بهینه سرمایه گذاری

تجزیه و تحلیل حساسیت استراتژی بهینه بیمه اتکایی

تجزیه و تحلیل حساسیت استفاده بهینه

نتیجه گیری

نمونه متن انگلیسی

Abstract

In this paper, we investigate an optimal reinsurance and investment problem for an insurer whose surplus process is approximated by a drifted Brownian motion. Proportional reinsurance is to hedge the risk of insurance. Interest rate risk and inflation risk are considered. We suppose that the instantaneous nominal interest rate follows an Ornstein–Uhlenbeck process, and the inflation index is given by a generalized Fisher equation. To make the market complete, zero-coupon bonds and Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) are included in the market. The financial market consists of cash, zero-coupon bond, TIPS and stock. We employ the stochastic dynamic programming to derive the closed-forms of the optimal reinsurance and investment strategies as well as the optimal utility function under the constant relative risk aversion (CRRA) utility maximization. Sensitivity analysis is given to show the economic behavior of the optimal strategies and optimal utility.

نمونه متن ترجمه

چکیده

در این مقاله، ما مشکل بیمه اتکائی و مشکل سرمایه گذاری بهینه را برای بیمه گر بررسی می کنیم، که فرآیند مازاد توسط یک حرکت براونین تقریب زده می شود. بیمه اتکائی نسبی مانع ریسک بیمه می شود. ریسک نرخ بهره و ریسک تورم بررسی می شوند. فرض می کنیم که نرخ بهره اسمی لحظه ای از فرایند اورنستاین-اولنبکه پیروی می کند و شاخص تورم به وسیله معادله فیشر عمومی تعریف می شود. برای تکمیل بازار، حفاظت تورم اوراق بهادار خزانه داری (TIPS) در بازار گنجانده شده است. بازار مالی شامل نقدی، اوراق بها دار کوپن صفر، TIPS و سهام می باشد.

ما برنامه نویسی پویا تصادفی برای نتیجه گیری فرم های بسته از بیمه اتکایی و استراتژی های سرمایه گذاری بهینه و همچنین عملکرد استفاده مطلوب تحت حداکثر کاربرد مخالفت ریسک نسبی ثابت (CRRA) را اجرا می کنیم. تجزیه و تحلیل حساسیت ارائه شده است تا رفتار اقتصادی استراتژی و سودمندی بهینه را نشان دهد.