ترجمه مقاله جوانبی از توان راکتیو در ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم های قدرت - نشریه IEEE

ترجمه مقاله جوانبی از توان راکتیو در ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم های قدرت - نشریه IEEE
قیمت خرید این محصول
۳۵,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
جوانبی از توان راکتیو در ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم های قدرت
عنوان انگلیسی
Reactive Power Aspects in Reliability Assessment of Power Systems
صفحات مقاله فارسی
21
صفحات مقاله انگلیسی
8
سال انتشار
2011
نشریه
آی تریپل ای - IEEE
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
6917
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مهندسی برق
گرایش های مرتبط با این مقاله
مهندسی الکترونیک و سیستم های قدرت
مجله
نتایج و یافته های بدست آمده در حوزه سیستم های قدرت
دانشگاه
دانشکده برق و مهندسی برق، دانشگاه فناوری تایونان، چین
کلمات کلیدی
غربالگری، احتمالی دهی، قابلیت اطمینان سیستم قدرت، توان راکتیو، پایداری ولتاژ
فهرست مطالب
چکیده
1. مقدمه
2. مسائل توان راکتیو
3. مشخصات توان راکتیو
4. شاخص های قابلیت اطمینان و پایش حادثه
A.مدل قابلیت اطمینان تجهیز
B.پارامترهای قابلیت اطمینان سیستم
C.شاخص های قابلیت اطمینان
D.پایش حادثه و فیلترینگ
5.تکنیک ارزیابی قابلیت اطمینان
A. قطع بار توان حقیقی و راکتیو
B. تزریق توان راکتیو
C. رویه ارزیابی قابیلت اطمینان
5.مطالعات سیستم
A. تحلیل اساسی قابلیت اطمینان
B. قطع بار و جبرانسازی Var
C. اثر ست پوینت ولتاژ
D. اثر تغییرات بار
E. اثر همبستگی P-Q ژنراتور
F. اثر پایش حادثه
G. نتیجه گیری ها
ضمیمه
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Reactive power plays a significant role in power system operation. However, in reliability evaluation, attention has seldom been paid to reactive power. In conventional power system reliability evaluations, the fixed maximum and minimum values are applied as the reactive power limits of generators. Failures of reactive power sources are rarely considered. The detailed causes of network violations for a contingency are also seldom studied. Real power load shedding is usually used to alleviate network violations without considering the role of reactive power. There are no corresponding reliability indices defined to represent the reactive power shortage in the existing techniques. Reactive power shortage and the associated voltage violations due to the failures of reactive power sources are considered in this paper. New reliability indices are proposed to represent the effect of reactive power shortage on system reliability. The reliability indices due to reactive power shortages have been defined and are separated with those due to real power shortages. Reactive power limits determined by real power output of a generator using P-Q curve have been studied. A reactive power injection technique is proposed to determine possible reactive power shortage and location. The IEEE 30-bus system has been modified and analyzed to illustrate the proposed technique. The results provide system planners and operators very important information for real and reactive power management.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده

توان راکتیو نقش قابل توجهی در بهره برداری سیستم های قدرت ایفا می کند. با این حال، در ارزیابی قابلیت اطمینان، توجه آنچنانی به توان راکتیو نشده است. در ارزیابی های مرسوم قابلیت اطمینان سیستم قدرت، مقادیر کمینه و بیشینه ثابتی به عنوان محدودیت های توان راکتیو ژنراتورها اعمال می شود. نواقص و معایب منابع توان راکتیو به ندرت مورد توجه قرار گرفته اند. دلایل تفصیلی خطاهای شبکه برای یک پیشامد خاص نیز خیلی مطالعه نشده اند. قطع بار توان حقیقی معمولا برای رفع خطاهای شبکه بدون در نظر گرفتن نقش توان راکتیو به کار می رود. در روش های موجود هیچ شاخص قابلیت اطمینان متناظری برای کمبود توان راکتیو تعریف نشده است. کمبود توان راکتیو و ناهماهنگی های ولتاژ حاصل از نواقص منابع توان راکتیو، در این مقاله مورد توجه قرار گرفته اند. شاخص های قابلیت اطمینان جدیدی ارائه می شوند تا نشان دهنده تاثیر کمبود توان راکتیو روی قابلیت اطمینان سیستم باشند. شاخص های قابلیت اطمینان حاصل از کمبود توان راکتیو تعریف و از شاخص های مربوط به کمبود توان حقیقی جدا شده اند. محدویت های توان راکتیو که توسط خروجی توان حقیقی ژنراتور و با استفاده از منحنی P-Q  تعیین می شود، مورد مطالعه قرار گرفته است. یک تکنیک تزریق توان راکتیوی معرفی می شود تا میزان کمبود توان راکتیو و محل آن تعیین شود. برای تشریح تکنیک ارائه شده، یک سیستم 30 شین IEEE اصلاح شده و مورد تحلیل قرار می گیرد. نتایج حاصل از این بررسی باعث می شود در زمینه مدیریت توان حقیقی و راکتیو، اطلاعات مهم و قابل توجهی عاید طراحان و بهره برداران شود.