ترجمه مقاله جبران توان راکتیو شبکه ‌توزیعی شعاعی با تخصیص UPQC با بهینه سازی ازدحام ذرات - نشریه IEEE

ترجمه مقاله جبران توان راکتیو شبکه ‌توزیعی شعاعی با تخصیص UPQC با بهینه سازی ازدحام ذرات - نشریه IEEE
قیمت خرید این محصول
۴۱,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
برنامه ریزی چندهدفه برای جبران توان راکتیو شبکه ‌های توزیعی شعاعی با تخصیص UPQC با استفاده از بهینه سازی ازدحام ذرات
عنوان انگلیسی
Multi-Objective Planning for Reactive Power Compensation of Radial Distribution Networks With Unified Power Quality Conditioner Allocation Using Particle Swarm Optimization
صفحات مقاله فارسی
29
صفحات مقاله انگلیسی
10
سال انتشار
2014
نشریه
آی تریپل ای - IEEE
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
5816
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مهندسی برق
گرایش های مرتبط با این مقاله
مهندسی الکترونیک، سیستم های قدرت، برق قدرت و تولید، انتقال و توزیع
مجله
نتایج و یافته های بدست آمده در حوزه سیستم های قدرت
دانشگاه
گروه مهندسی برق، موسسه ملی فناوری، رورکلا، هند
کلمات کلیدی
بهینه سازی چند هدفه، برنامه ریزی توزیع قدرت، توان راکتیو، واحد تهویه با کیفیت قدرت
فهرست مطالب
خلاصه
I.مقدمه
II..مدل UPQC-OAC در شبکه‌های توزیع
A.تعیین نرخ VA برای اینورتر سری
B. تعیین نرخ VA برای اینورتر موازی
C. توان اکتیو و راکتیو ناشی از اینورتر ها
D. تعیین زاویه فاز δ
UPQC-PCA در کاهش افت ولتاژ
F. جریان بار سیستم توزیع با مدل UPQC-PAC
A. اصل پارتو غالب
IV . الگوریتم برنامه ریزی چندهدفه برای واکنش جبران قدرت با استفاده از MOPSO
A. PSO: یک نگاه اجمالی
B. MOPSO: یک نگاه اجمالی
C.الگوریتم برنامه ریزی
V.نتایج شبیه سازی
A. مقایسه عملکرد NSMOPSOو SPEA2-MOPSO با تست‌های آماری
B. نتایج حالات برنامه ریزی مختلف
C.نتایج بدست آمده با سطوح بار مختلف
D. مقایسه بین جبرانساز توان تک نقطه و دو نقطه
E. مقایسه عملکرد حالت جبران توان راکتیو با استفاده از DSTATCOM
VI. نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

This paper presents a particle swarm optimization (PSO)-based multi-objective planning algorithm for reactive power compensation of radial distribution networks with unified power quality conditioner (UPQC) allocation. A UPQC consists of a series and a shunt inverter. The UPQC model based on phase angle control (UPQC-PAC) is used. In UPQC-PAC, the series inverter injects a voltage with controllable phase angle in such a way that the voltage magnitude at load end remains unchanged. Due to the phase angle shift, the series inverter participates in load reactive power compensation along with the shunt inverter during healthy operating condition. In the proposed approach, the optimal location, the optimal reactive power compensation required at the location, and the optimal design parameters of UPQC are determined by minimizing three objective functions: 1) the rating of UPQC, 2) network power loss, and 3) percentage of nodes with undervoltage problem. These objectives are simultaneously minimized to obtain a set of non-dominated solutions using multi-objective PSO (MOPSO). The performances of two MOPSO variants are compared and the better one is used in all subsequent studies. A load flow algorithm including the UPQC-PAC model is devised. The performance of the proposed algorithm is validated with different case studies.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
خلاصه

این مقاله یک بهینه سازی ازدحام ذرات(PSO) مبتنی بر برنامه ریزی چند هدفه برای جبران توان راکتیو شبکه‌های توزیع شعاعی با تخصیص UPQC ارائه می‌دهد. یک UPQC شامل یک اینورتر سری و یک اینورتر موازی می‌باشد. UPQC براساس کنترل زاویه فاز (UPQC-PAC) استفاده شده است. در UPQC-PAC، اینورتر سری یک ولتاژ با زاویه فاز قابل کنترل تزریق می‌کند بطوریکه دامنه ولتاژ و بار بدون تغییر باقی می‌ماند. باتوجه به تغییر زاویه فاز، اینوتر سری همراه با اینوتر موازی در طول شرایط عملیاتی سالم در جبران توان راکتیو بار شرکت می‌کند. در رویکرد ارائه شده، موقعیت مناسب دستگاه و جبران توان راکتیو نیاز می‌باشند. پارامترهای طراحی بهینه UPQCبا به حداقل رساندن این سه تابع هدف تعیین می‌شوند:
1) رتبه بندی UPQC 2) تلفات توان شبکه 3)کاهش گره‌هایی(نودها) که مشکل ولتاژ دارند. این سه هدف همزمان به حداقل می‌رسند تا یک مجموعه راه حل غیرغالب با استفاده از PSO چند هدفه(MOPSO) بدست آید. عملکرد دو MOPSO مقایسه شده و آنکه بهتر است در همه مطالعات مورد استفاده قرار می‌گیرد. یک الگوریتم پخش بار شامل مدل UPQC-PAC تدبیر شده است. عملکرد الگوریتم ارائه شده با مطالعات و تحقیقات مختلف تائید شده است.


بدون دیدگاه