تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله روش طراحی پلاستیک بر اساس عملکرد برای قاب هایی با مهاربندی کمانش تاب – نشریه الزویر

عنوان فارسی: روش طراحی پلاستیک بر اساس عملکرد برای قاب هایی با مهاربندی کمانش تاب
عنوان انگلیسی: Performance-based plastic design method for buckling-restrained braced frames
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 9 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 18
سال انتشار : 2010 نشریه : الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : F487 رفرنس : دارد ✓
محتوای فایل : zip حجم فایل : 2.72Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: مهندسی عمران
گرایش های مرتبط با این مقاله: مدیریت ساخت و سازه
مجله: سازه های مهندسی - Engineering Structures
دانشگاه: گروه مهندسی عمران، موسسه تکنولوژی Bhubaneswar، هند
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه نشده است ☓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن: به صورت عدد درج شده است ✓
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: به صورت عکس، درج شده است ✓
ترجمه این مقاله به صورت خلاصه انجام شده است.
فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

اهداف

3. طراحی پلاستیک بر اساس عملکرد (PBPD)

3.1 فلسفه طراحی

3.2 گام به گام روش طراحی

4. مدل ساختمان ها

4.1 برش پایه طراحی برای BRBF

4.2 طراحی اعضای قاب

5. عملکرد لرزه ای BRBF

5.1 مدل و تحلیل

5.2 نتایج تحلیل و بحث

6. خلاصه و نتیجه گیری

نمونه متن انگلیسی

Abstract

This paper presents a performance-based plastic design (PBPD) methodology for the design of bucklingrestrained braced frames (BRBFs). The design base shear is obtained based on energy–work balance using pre-selected target drift and yield mechanism. Three low-to-medium rise BRBFs (3-story, 6-story and 9- story) were designed by the proposed methodology and their seismic performance was evaluated through extensive nonlinear time-history analyses using forty ground motions representing the DBE and the MCE hazard levels. Both isotropic and kinematic hardening characteristics of buckling-restrained braces were considered in the modeling of their force–deformation behaviors. All BRBFs considered in this study reached the intended performance objectives in terms of yield mechanisms and target drift levels. Since PBPD is a direct design method, no iterations were carried out to achieve the performance objectives of BRBFs.

نمونه متن ترجمه

چکیده

این مقاله روش طراحی پلاستیک بر اساس عملکرد (PBPD) برای قاب های با مهاربندی کمانش تاب (BRBF) را ارائه می دهد. طراحی برش پایه با استفاده از تغییر مکان هدف و مکانیسم تسلیم از روش کار- انرژی بدست می آید. سه سازه BRBF کوتاه، متوسط، بلند ( 3 طبقه، 6 طبقه و 9 طبقه) با روش پیشنهادی طراحی شدند و عملکرد لرزه ای آن ها با تحلیل تاریخچه زمانی با استفاده ازچهل حرکت زمین به نمایندگی از سطوح خطر DBE و MCE مورد بررسی قرار گرفت. هر دو خصوصیات سخت شدگی ایزوتروپیک و سینماتیک قاب با مهاربندی کمانش تاب در مدل رفتار نیرو- تغییر شکل در نظر گرفته شد. همه BRBF های مورد بررسی در این تحقیق به عملکرد هدف در نظر گرفته شده از نظر مکانیسم تسلیم و تغییر مکان هدف رسیدند. چون روش PBPD یک روش مستقیم طراحی است برای رسیدن به عملکرد هدف BRBF هیچ تکراری انجام نشد.