دانلود ترجمه مقاله تفکیک درجه نرمی گوشت هلو در زمان برداشت و پس از برداشت - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله تفکیک درجه نرمی گوشت هلو در زمان برداشت و پس از برداشت - مجله الزویر
قیمت خرید این محصول
۴۱,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
رسیدگی هلو: تفکیک درجه نرمی گوشته هلو درزمان برداشت و پس از برداشت
عنوان انگلیسی
Peach ripening: Segregation at harvest and postharvest flesh softening
صفحات مقاله فارسی
15
صفحات مقاله انگلیسی
7
سال انتشار
2013
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
4324
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
کشاورزی
گرایش های مرتبط با این مقاله
زراعت و اصلاح نباتات، فیزیولوژی و فناوری پس از برداشت محصولات باغبانی، بیوتکنولوژی و ژنتیک مولکولی گیاهان باغبانی، ژنتیک بیومتری و مهندسی ژنتیک، فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه و علوم باغبانی
مجله
زیست شناسی و فناوری پس از برداشت
دانشگاه
وزارت محصولات کشاورزی، سانتیاگو، شیلی
کلمات کلیدی
بافت،سفتی گوشت، بلوغ (رسیدگی)، میوه هسته دار،شاخص برداشت
فهرست مطالب
چکیده
۱ مقدمه
۲ مواد و روش ها
۲ ۱ مواد میوه
۲ ۲ تفکیک کلاس های رسیدگی
۲ ۳ پایش نرمی گوشته طی فرایند پس از برداشت
۲ ۴ آنالیز داده ها
۳ نتایج و بحث
۳ ۱تفکیک کلاس های رسیدگی در زمان برداشت
۳ ۲ همبستگی بین پارامتر ها
۳ ۳ پایش نرم شدگی گوشته پس از برداشت
۴ نتیجه گیری
نحوه خرید نسخه پاورپوینت این مقاله
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
abstract

The peach melting flesh cultivars ‘Ryan Sun’ and ‘Sweet September’ and the non-melting, ‘Kakamas’ were harvested according to their visually assessed ground color and divided into four, ripeness classes (M1, M2, M3, and M4). The following aspects were determined:fruit mass, soluble, solids content(SSC), ground skin hue angle (h◦) and chroma (C*), the absorbance difference at 670 nm and, 720 nm index (IAD), and the texture (fruit firmness measured with a needle, flesh firmness measured, with a 7.9 mm plunger, and uniaxial compression strength). Considering that in peaches, the h◦ of the, ground color and the IAD are maturity indicators closely associated with ripeness and particularly with, flesh firmness, the texture parameters and their relationship to h◦ and IAD were examined. The visual, assessment of the ground color was validated as the criterion for sorting the ripeness levels in peaches, as confirmed by h◦ and IAD. Fruit firmness assessed with the needle and that with the 7.9 mm plunger, were highly correlated with each other and with the h◦ and IAD, whereas the compression strength, exhibited less correlation with the optical properties of the skin. The non-melting ‘Kakamas’ showed, the poorest correlation between texture and h◦ and IAD. Comparing both optical properties, the IAD, showed a higher correlation with texture features than the h◦. In a second experiment, fruit from the M3 ripeness class was maintained in a ripening chamber (20 ◦C, and 80% RH) untilthe flesh was softened for consumption. During postharvest, the first two principal, components of a principal component analysis explained 85% of the total variance ofthe texture, components and the optical properties ofthe skin. PC1 (67.2%) was defined positively by the texture, parameters and IAD. The h◦ of the ground color was negatively related to all texture parameters, and, IAD. PC2 (17.8%) was associated positively with the juice content, and this parameter proved to be, independent of all others.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
ارقام گوشت نرم هلوی ‘Ryan Sun’،‘Sweet September و گوشت سفت ‘Kakamas’ بر اساس ویژگیهای ظاهری و رنگ برداشت شده به چهار کلاس رسیدگی((M1, M2, M3, و M4) تقسیم شدند. ابعاد ذیل تعیین شدند:وزن میوه، محتویات جامد و مایع (SSC)،زاویه رنگ پوست و کروما، اختلاف جذب در شاخص ۶۷۰ و ۷۲۰ نانومتر(IAD) و بافت(سفتی میوه که با سوزن و سختی گوشته که با پیستون ۷.۹ میلی متری و مقاومت فشاری تک محوری اندازه گیری شد).ارزیابی چشمی رنگ زمینه به عنوان شاخصی برای تفکیک سطوح رسیدگی در هلو ها ارزشیابی شد که توسط و تایید شد.سفتی میوه ارزیابی شده با سوزن و پیستون همبستگی بسیار بالایی با یکدیگر و نیز و نشان داد و این در حالی بود که مقاومت فشاری همبستکی اندکی را با خواص اپتیکی پوست نشان داد.واریته کاکاماس سفت گوشت ضعیف ترین همبستکی را بین بافت و و به معرض نمایش گذاشت.در مقایسه دو خواص اپتیکی، همبستکی بالاتری را با ویژگی های بافتی نسبت به نشان داد. در دومین آزمایش،میوه چیده شده از کلاس سوم رسیدگی M3 در اتاقک رسیدگی(دمای ۲۰ درجه و رطوبت نسبی۸۰ درصد) تا زمانی که میوه برای مصرف نرم و آماده شد نگه داشته شد.طی فرایند پس از برداشت،ابتدا دو مولفه اصلی از یک آنالیز مولفه های اصلی، حدود ۸۵ درصد واریانس کل بافت، اجزا و خواص اپتیکی پوست را توجیه کرد. PC1 (۶۷.۲٪) توسط بافت،پارامتر ها و IAD تعریف شد. رنگ زمینه رابطه منفی را با همه پارامتر های بافتی و IAD نشان داد. PC2 (۱۷.۸٪) همبستگی مثبتی با مقدار نکتار داشت و این پارامتر خود مستقل از همه پارامتر های دیگر بود.

بدون دیدگاه