تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله جملات مجهول در عربی اردنی بر مبنای رویکرد کمینگی

عنوان فارسی: جملات مجهول در عربی اردنی بر مبنای رویکرد کمینگی
عنوان انگلیسی: Passive Sentences in Jordanian Arabic underthe Minimalist Approach
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 10 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 16
سال انتشار : 2016 نشریه : Arcjournals
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 8002 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 1.34Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: ادبیات
مجله: مجله بین المللی مطالعات زبان و ادبیات انگلیسی - International Journal on Studies in English Language and Literature
دانشگاه: دانشگاه دانشکده آلیا، دانشگاه کاربردی البغا (اردن)
کلمات کلیدی: عربی اردنی، مجهول سازی، حرکت، چک کردن مشخصه، ادغام، موضوع
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر : ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر: ترجمه شده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: به صورت عکس، درج شده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

اهداف و روش

بحث

مجهول سازی جملات گذرا

مجهول سازی جملات ناگذر

نتیجه گیری

نمونه متن انگلیسی

Abstract

The paper aims at investigating the properties of passive sentences in Jordanian Arabic (henceforth) JA, and providing a deeper understanding and precise description of the syntactic and semantic features of passivization. It also aims at examining the structure and derivation of passive sentences under the Minimalist Program. Principles like feature checking, and merger are agued to provide an account for JA passive sentences. In case of active transitive sentences, the paper has claimed that JA has a strong NP feature of T which induces overt NP movement of the subject NP out of the VP internal position, that is, the [Spec, and VP]. In the passive transforms of transitive sentences, the object NP moves to the [Spec, VP], and then to the [Spec, IP] to have its Nom Case check ed off. JA allows the merger between the passive morpheme and the verb. Thus, the verb raises to T to have its φ features checked by the V- features of T. Similar observations can be noticed in intransitive sentences, the subject NP must be fronted to [Spec, TP] in order to satisfy EPP features. The [+V] feature of T attracts the verb to raise and check the [+ V] feature.

نمونه متن ترجمه

چکیده

هدف این مقاله بررسی ویژگی های جملات مجهول در عربی اردنی (از این پس) JA، و ارائه درکی عمیق تر و توصیفی دقیق از ویژگی های نحوی و معنایی مجهول سازی است. همچنین هدف آن بررسی این ساختار و اشتقاق جملات مجهول تحت برنامه کمینگی است. اصولی مانند بررسی مشخصه و ادغام برای ارائه گزارشی از جملات مجهول در JA مورد بحث قرار گرفتند. در مورد جملات گذرای معلوم، این مقاله ادعا کرده است که JA ویژگی NP قوی برای T دارد که باعث حرکت آشکار NP از فاعل NP به خارج از جایگاه درونی VP می شود، یعنی [Spec, and VP]. در تغییر شکل مجهول از جملات گذرا، مفعول NP به سوی [Spec, VP] حرکت می کند و سپس به [Spec, IP] می رود تا حالت فاعلی آن چک شود. JA در میان تکواژ مجهول و فعل به ادغام اجازۀ ورود می دهد. بنابراین فعل به سوی T ارتقا می یابد تا ویژگی های ɸ آن با ویژگی های فعلی T چک شود. مشاهداتی مشابه در جملات ناگذر می توانند مورد توجه قرار بگیرند، فاعل NP باید برای پر کردن ویژگی EPP به جلوتر از [Spec, TP] حرکت کند. ویژگی [+V] از T، فعل را برای ارتقا و چک کردن مشخصه [+V] جذب می کند.