ترجمه مقاله هنجارها، نگرش ها و تمایلات ذهنی مصرف کنندگان در خرید مواد غذایی ارگانیک - نشریه امرالد

ترجمه مقاله هنجارها، نگرش ها و تمایلات ذهنی مصرف کنندگان در خرید مواد غذایی ارگانیک - نشریه امرالد
قیمت خرید این محصول
۳۹,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
هنجارها، نگرش ها و تمایلات ذهنی مصرف کنندگان فنلاندی در خرید مواد غذایی ارگانیک
عنوان انگلیسی
Subjective norms, attitudes and intentions of Finnish consumers in buying organic food
صفحات مقاله فارسی
16
صفحات مقاله انگلیسی
20
سال انتشار
2005
نشریه
امرالد - Emerald
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
8453
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مدیریت
گرایش های مرتبط با این مقاله
بازاریابی، مدیریت بازرگانی و مدیریت کسب و کار
مجله
مجله غذایی بریتانیایی - British Food Journal
دانشگاه
گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه فناوری لاپرنتا، فنلاند
کلمات کلیدی
رفتار مصرف کننده، مواد غذایی ارگانیک، مدلسازی معادله ساختار خطی، فنلاند
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
استفاده از تئوری عمل منطقی و تئوری رفتار برنامه ریزی شده برای خرید مواد غذایی ارگانیک
طراحی پژوهش، جمع آوری داده ها و اقدامات
تجزیه و تحلیل و نتایج
روش ها
شرح نمونه
نتایج
بحث
محدودیت ها و تحقیقات آینده
نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Purpose – The purpose of this paper is to test the extension of the theory of planned behaviour (TPB) in an organic food buying context. Design/methodology/approach – The relationships between subjective norms and attitudes and intention to buy organic food were studied by applying structural equation modelling. Findings – The proposed modified model of the TPB model fitted the data better than the original model, implying that in the organic food-buying context the role of subjective norms differs from the original theory of planned behaviour. In buying organic food subjective norms affected buying intention indirectly through attitude formation. In addition, results showed that the modified TPB model predicts intention to buy organic food better than the original model. Based on the results, it can be said that consumers’ intentions to buy organic food can be predicted with their attitudes (R2 ¼ 0:558), which can further be predicted by subjective norms (R2 ¼ 0:374), and that behavioural intentions reliably predict self-reported behaviour (R2 ¼ 0:824). Research limitations/implications – First, this study concerned only organic bread and flour products, and therefore the results cannot be expected to explain consumer behaviour for all organically produced products. Second, just one retail channel of organic foods, a hypermarket, was examined. Since the different store formats have also very different characteristics (e.g. price level and number of products), it is likely that also the consumers’ buying behaviour differs between different stores. Originality/value – In past studies on organic food-buying behaviour, the role of subjective norms has often been neglected – either they are not included in the models or their explanatory power has been weak.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
هدف- هدف از این مقاله، ارزیابی گسترش تئوری رفتار برنامه ریزی شده ( TPB) در زمینه خرید مواد غذایی ارگانیک است.
طراحی/ روش شناسی/ رویکرد- روابط بین هنجارها و نگرش ها و تمایلات ذهنی خرید مواد غذایی ارگانیک با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری مورد بررسی قرار گرفت.
یافته ها- مدل پیشنهادی اصلاح شده از مدل TPB بهتر از مدل اصلی با داده ها برازش نشان داد که بیان می کند که در زمینه خرید مواد غذایی ارگانیک، نقش هنجارهای ذهنی متفاوت از نظریه اولیه رفتار برنامه ریزی شده است. در خرید مواد غذایی ارگانیک، هنجارهای ذهنی به طور غیر مستقیم از طریق ایجاد نگرش روی تمایل خرید تاثیر می گذارد. علاوه بر این، نتایج نشان داد که مدل اصلاح شده TPB تمایل خرید مواد غذایی ارگانیک را بهتر از مدل اصلی پیش بینی می کند. بر اساس نتایج، می توان بیان کرد که تمایل مصرف کنندگان به خرید مواد غذایی ارگانیک را می توان با نگرش آنها پیش بینی کرد (R2 = 0.558)، که پس از آن می تواند با هنجارهای ذهنی (R2 = 0.374) پیش بینی شده و این تمایلات رفتاری، رفتار self-reported را پیش بینی می کند (R2 = 0.824).
محدودیت ها و مفاهیم تحقیق- اولا مطالعه تنها به محصولات نان و آرد ارگانیک پرداخته و در نتیجه نمی توان از نتایج انتظار داشت که رفتار مصرف کننده را برای تمام محصولات تولید شده به صورت ارگانیک توضیح دهد. ثانیا، تنها از یک کانال جزئی محصولات غذایی ارگانیک، یک هایپر مارکت، مورد بررسی قرار گرفته است. از آنجا که فروشگاه هایی با شکل های مختلف، ویژگی های متفاوت دارند (به عنوان مثال سطح قیمت ها و تعداد محصولات)، این احتمال وجود دارد که رفتار خرید مصرف کنندگان بین فروشگاه های مختلف نیز متفاوت باشد.
اصالت / ارزش- در پژوهش های گذشته در مورد رفتار خرید مواد غذایی ارگانیک، نقش هنجارهای ذهنی اغلب نادیده گرفته شده است- یا در مدل گنجانده نشده و یا قدرت توضیحی آن ها ضعیف بوده است.

بدون دیدگاه