تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله ناامنی شغلی ایجاد شده به واسطه عصر اینترنت – نشریه الزویر

عنوان فارسی: هر چه کمتر بدانید، بهتر می خوابید- ناامنی شغلی ایجاد شده به واسطه عصر اینترنت
عنوان انگلیسی: The less you know, the better you’ll sleep - Perceived job insecurity in the Internet age
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 8 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 14
سال انتشار : 2016 نشریه : الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
نوع مقاله : ISI نوع نگارش : مقالات پژوهشی (تحقیقاتی)
پایگاه : اسکوپوس کد محصول : F1174
محتوای فایل : zip حجم فایل : 959.23Kb
رشته های مرتبط با این مقاله: مدیریت
گرایش های مرتبط با این مقاله: مدیریت فناوری اطلاعات، تجارت الکترونیک
مجله: نقش کامپیوترها در رفتار انسان - Computers in Human Behavior
دانشگاه: دانشکده ارتباطات، دانشگاه آریل، اسرائیل
کلمات کلیدی: ناامنی شغلی ایجاد شده، کاربردهای دیجیتال، نظریه سرمایه انسانی، انتشار نظریه نوآوری، نابرابری حفظ شده بیشینه، فرضیه، نظریه کاهش احتمال
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه نشده است ☓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه نشده است ☓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن: درج نشده است ☓
doi یا شناسه دیجیتال: https://doi.org/10.1016/j.chb.2016.05.006
ترجمه این مقاله با کیفیت متوسط و نسبتا خلاصه انجام شده است. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

1-مقدمه

2- مرور بر ادبیات

1-2 دسترسی به اینترنت و کاربردهای دیجیتالی

2-2 ناامنی شغلی

3-2 پیش زمینه نظری و فرضیه ها

1-3-2 نظریه سرمایه انسانی

2-3-2 انتشار نظریه نوآوری و فرضیه نابرابری مرتبط منفی

3-3-2 نظریه کاهش احتمال

3- روش ها

1-3 منبع داده ها

2-3 جمعیت و روش انتخاب نمونه

3-3 متغییرات

1-3-3 متغییر وابسته

2-3-3 متغییرات مستقل

3-3-3 متغییرات

4- نتایج

1-4 یافته های توصیفی

1-1-4 دسترسی به اینترنت در گذر زمان

2-1-4 ناامنی شغلی درک شده و نرخ بیکاری در گذر زمان

4-2 تحلیل چند متغییره

2-2-4 پیش بینی ناامنی شغلی درک شده در بین کاربران اینترنت

5- بحث

6- نتایج

7- محدودیت های مطالعه و توصیه هایی برای تحقیقات آتی

نمونه متن انگلیسی

Abstract

By applying theories from different fields of study in the labor market context, we investigated the effect of Internet use and digital uses on perceived job insecurity during the years 2003–2012. Our study is based on data from nationwide Annual Social Surveys of the CBS in Israel, drawing on a representative sample of 45,988 employed respondents. Our findings show that Internet use negatively correlated with job insecurity, but the effect of Internet use on the dependent variable decreased over this period. Internet use was found to be more effective for decreasing job insecurity among weaker social groups: Arabs and people from low socio-economic strata. In other words, Internet use promotes weaker social groups and can serve as a channel for decreasing job insecurity. However, our findings also show that seeking information and social media use were positively correlated with perceived job insecurity, attributable to the negative-positive asymmetry forming the individual’s sense of economic pessimism.

نمونه متن ترجمه

چکیده

در این مقاله ما با به کار گیری نظریه های زمینه های مختلف مطالعه محیط بازار کار، به بررسی تاثیر کاربرد اینترنت و کاربردهای دیجیتالی بر ناامنی شغلی طی سال های 2012-2003 پرداختیم. مطالعه ما بر اساس داده های نظرسنجی های اجتماعی سالیانه سی.بی.اس در اسرائل با نمونه 45988 پاسخ دهنده می باشد. یافته های ما نشان می دهد که کاربرد اینترنت رابطه منفی با ناامنی شغلی دارد ااما تثیر کاربرد اینترنت بر متغییرات وابسته در این دوره کاهش یافت. کاربرد اینترنت برای کاهش ناامنی شغلی در بین گروه های اجتماعی ضعیف تر موثر تر است: عرب ها و افراد قشر پایین اجتماعی اقتصادی. به عبارت دیگر کاربرد اینترنت گروه های اجتماعی ضعیف تر را ارتقاء داده و می تواند به عنوان کانالی برای کاهش ناامنی شغلی باشد. به هر حال یافته های ما نشان می دهند که اطلاعات جویی و کاربرد رسانه اجتماعی تناسب مثبتی با ناامنی شغلی درک شده داشتند که می توان به نامتقارن بودن منفی-مثبت نسبت داد که حس بدبینی اقتصادی را در بین افراد پدید می آورد.