ترجمه مقاله یک مدل مرتبه بالاتر درگیری برند مصرف کننده و تاثیر آن بر روی نیات وفاداری - نشریه الزویر

ترجمه مقاله یک مدل مرتبه بالاتر درگیری برند مصرف کننده و تاثیر آن بر روی نیات وفاداری - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۳۹,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
یک مدل مرتبه بالاتر درگیری برند مصرف کننده و تاثیر آن بر روی نیات وفاداری
عنوان انگلیسی
A higher-order model of consumer brand engagement and its impact on loyalty intentions
صفحات مقاله فارسی
25
صفحات مقاله انگلیسی
10
سال انتشار
2015
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد ✓
کد محصول
9298
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن
ترجمه شده است ✓
رشته های مرتبط با این مقاله
مدیریت
گرایش های مرتبط با این مقاله
مدیریت بازرگانی، بازاریابی، مدیریت کسب و کار
مجله
مجله خدمات خرده فروشی و مصرف کننده - Journal of Retailing and Consumer Services
دانشگاه
دانشکده مدیریت و بازاریابی، دانشگاه چارلز استورت، استرالیا
کلمات کلیدی
درگیری برند مصرف کننده، انرژی، وقف، جذب و شیفتگی، وفاداری
doi یا شناسه دیجیتال
https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2015.02.007
فهرست مطالب
چکیده
1-مقدمه
2-چارچوب نظری و فرضیات
2-1 ماهیت درگیری برند مصرف کننده
2-2 عوامل موثر بر درگیری برند مصرف کننده
2-2-1 درگیری طبقه بندی محصول
2-2-2 مدت زمان مصرف برند
2-3 اثر درگیری برند مصرف کننده بر روی نیات وفاداری
2-4 درگیری برند مصرف کننده در برابر کیفیت، ارزش و رضایت به عنوان شاخص های پیش بین
3-روش
3-1 طرح: شرایط نظر سنجی و جمع آوری داده ها
3-2 طراحی پرسشنامه و شاخص ها
4- تحلیل داده ها و نتایج
4-1 تحلیل های مقدماتی
4-2 آماره های توصیفی و همبستگی ها
4-3 تحلیل مدل اندازه گیری
4-5 بررسی توجیه اضافی در نیات وفاداری با درگیری برند مصرف کننده
5-بحث و نتیجه گیری
5-1 محدودیت ها و تحقیقات آینده
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Consumer brand engagement is increasingly gaining popularity among practitioners and academics as a prominent consumer-brand relationship construct. The emergent literature on consumer brand engagement, largely conceptual, offers various definitions of the construct, though without much consensus. We offer a novel higher-order model of consumer brand engagement that we derive from organizational psychology. We adapt the concept of employee engagement and examine its factorial validity in a consumer-brand relationship context, defining consumer brand engagement as consumers' positive, fulfilling, brand-use-related state of mind that is characterized by vigor, dedication and absorption. We develop and empirically test a three-dimensional model of brand engagement, outlining relevant antecedents and outcomes. More importantly, we assess the managerial utility of consumer brand engagement by examining its impact on consumer loyalty intentions. We additionally compare the explanatory capability of brand engagement relative to traditional consumer judgments of value, quality and satisfaction. A survey of 408 mobile phone consumers from India provided data for empirical testing. The results support the three-dimensional factor structure of consumer brand engagement. Brand engagement not only exerts a significant impact on loyalty intentions, but also explains significantly more variation in the outcome in addition to the variation explained jointly by value, quality and satisfaction. Theoretically, we offer a holistic multi-dimensional measure of consumer brand engagement, and examine key nomological relationships. Managerially, we demonstrate the explanatory capability of brand engagement in explaining consumer loyalty intentions, offering a useful tool in the relationship-building repertoire of managers.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
درگیری برند مصرف کننده به طور روز افزونی در میان متخصصان و دانشگاهیان به عنوان یک ساختار رابطه برند-مصرف کننده برجسته از محبوبیت بالایی بر خوردار شده است.منابع و مطالعات نوظهور در خصوص درگیری برند مصرف کننده که عمدتا مفهومی هستند، تعاریف مختلفی را از ساختار ولو بدون اجماع، ارایه می کنند. ما یک مدل مرتبه بالاتر جدید از درگیری برند مصرف کننده ارایه می کنیم که از روان شناسی سازمانی گرفته شده است. سپس مفهوم درگیری کارکنان را اقتباس می کنیم و به بررسی روایی عاملی آن در زمینه رابطه برند-مصرف کننده پرداخته و درگیری برند مصرف کننده به صورت حالت ذهنی مثبت، رضایت مند مرتبط با برند تعریف می شود که از ویژگی های بارز این حالت انرژی، وقف و شیفتگی است. ما یک مدل سه بعدی درگیری برند را توسعه داده و آن را به صورت تجربی تست می کنیم و عوامل موثر و برایند های مربوطه را شرح می دهیم. از مهم تر ما اقدام به ارزیابی مطلوبیت مدیریتی درگیری برند مصرف کننده با بررسی اثر آن بر روی نیات وفاداری مصرف کننده می پردازیم. به علاوه قابلیت توضیحی درگیری برند نسبت به قضاوت های ارزش، کیفیت و رضایت مشتری سنتی مقایسه می شود. یک نظر سنجی از میان 408 مصرف کننده تلفن همراه در هند، داده هایی را برای آزمون تجربی در اختیار گذاشت. نتایج حاکی از ساختار عامل سه بعدی در گیری برند مصرف کننده است. در گیری برند نه تنها یک اثر معنی دار بر روی نیات وفاداری اعمال می کند، بلکه به طور معنی داری تغییرات بیشتر در برایند را علاوه بر تغییرات توجیه شده به طور مشترک توسط ارزش، کیفیت و رضایت توضیح می دهد. از دید گاه نظری، ما یک شاخص سه بعدی جامع از درگیری برند مصرف کننده را پیشنهاد می کنیم و روابط قانونی کلیدی را بررسی می کنیم. از دیدگاه مدیریتی، ظرفیت توضیحی درگیری برند در توضیح نیات وفاداری مصرف کنندهم یک ابزار مفید در قابلیت رابطه سازی مدیران است نشان داده می شود.

بدون دیدگاه