ترجمه مقاله راهنمای FRONTIER برنامه کامپیوتری برای تخمین تولید مرز احتمالی و تابع هزینه

ترجمه مقاله راهنمای FRONTIER برنامه کامپیوتری برای تخمین تولید مرز احتمالی و تابع هزینه
قیمت خرید این محصول
۳۵,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
راهنمای ورژن FRONTIER 4.1: برنامه کامپیوتری برای تخمین تولید مرز احتمالی و تابع هزینه
عنوان انگلیسی
A Guide to FRONTIER Version 4.1: A Computer Program for Stochastic Frontier Production and Cost Function Estimation.
صفحات مقاله فارسی
25
صفحات مقاله انگلیسی
33
سال انتشار
0
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
7209
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مهندسی فناوری اطلاعات
گرایش های مرتبط با این مقاله
طراحی و تولید نرم افزار
دانشگاه
مرکز تحليل کارايی و بهره وری دانشگاه نیو انگلند، استرالیا
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
مشخصات مدل
مدل1: مشخصات باتس و کائلی (1992)
مدل 2: مشخصات باتس و کائلی (1995)
توابع هزینه
پیش بینی های بازده
برنامه ی مرزی
فایل های لازم
روش تخمین مرحله 3
جستجوی شبکه ای
راه کار حداکثر سازی تکرار شونده
خروجی برنامه
تفاوتهای بین ورژن های 2.0 و 4.1
شمار معدودی از نمونه های کوتاه
مرز هزینه کاب- داگلاس با استفاده از داده های سطح مقطعی و فرض یک توزیع نیمه نرمال
مشخصات باتس و کائلی (مدل 1)
مشخصات باتاس و کائلی (1995) (مدل 2)
نکات پایانی
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
ABSTRACT

This paper describes a computer program which has been written to provide maximum likelihood estimates of the parameters of a number of stochastic production and cost functions. The stochastic frontier models considered can accomodate (unbalanced) panel data and assume firm effects that are distributed as truncated normal random variables. The two primary model specifications considered in the program are an error components specification with time-varying efficiencies permitted (Battese and Coelli, 1992), which was estimated by FRONTIER Version 2.0, and a model specification in which the firm effects are directly influenced by a number of variables (Battese and Coelli, 1995). The computer program also permits the estimation of many other models which have appeared in the literature through the imposition of simple restrictions Asymptotic estimates of standard errors are calculated along with individual and mean efficiency estimates.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
این مقاله یک برنامه ی کامپیوتری را توصیف میکند که برای ارائه محتمل ترین براوردهای پارامترهای شماری از تولیدات احتمالی و توابع هزینه نوشته شده است. مدلهای مرزی احتمالی بررسی شده، میتواند داده های پنل نامتعادل را منطبق کنند و اثرات استواری را فرض کنند که به صورت متغیرهای تصادفی نرمال ناقص، توزیع میشوند. مشخصات دو مدل اصلی بررسی شده در این برنامه، یک مشخصه ی اجزای خطای با بازده های متغیر زمانی هستند که با نسخه ی فرانتی یر 2.0 (FRONTIER) تخمین زده شده است. برنامه ی کامپیوتری هم چنین اجازه ی تخمین مدلهای زیاد دیگری را میدهد که در آثار از طریق تحمیل محدودیتهای ساده، ظاهر شده اند. تخمینهای مجانب خطاهای استاندارد، در راستای تخمینهای بازده انفرادی و میانگین محاسبه میشوند.

بدون دیدگاه