تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله تاثیرات محیطی و ژنتیک بر خلاقیت کاربردی – نشریه NCBI

عنوان فارسی: تاثیرات محیطی و ژنتیک بر خلاقیت کاربردی: مطالعه ای بر روی دوقلوهای جدا از هم پرورش یافته
عنوان انگلیسی: Genetic and environmental influences on applied creativity: A reared-apart twin study
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 14 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 16
سال انتشار : 2015 نشریه : NCBI
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 6722 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 506.98Kb
رشته های مرتبط با این مقاله: زیست شناسی
گرایش های مرتبط با این مقاله: ژنتیک
دانشگاه: گروه روانشناسی، دانشگاه ایالتی کالیفرنیا، فولرتون، ایالات متحده آمریکا
کلمات کلیدی: دوقلوها، خلاقیت، ژنتیک
وضعیت ترجمه عناوین جداول: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل جداول: ترجمه شده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

1.مقدمه

1.1. هوش و خلاقیت

2.1. بررسی ها بر روی خلاقیت دوقلوها

داورهای اشخاص هنرمند و غیرهنرمند

4.1. مطالعه حاضر

2. روش ها و مواد

2. 1. شرکت کنندگان

2.2.تکالیف نقاشی

3.2. تکنیک ارزیابی وفاقی

4.2. تحلیل اطلاعات

1.4.2. همبستگی های درون طبقه ای

2.4.2. برازش مدل زیست سنجی

3. نتایج

1.3. مطالعه آزمایشی

2.3. مطالعات اولیه

1.2.3. پایایی ارزیاب

2.2.3. شباهت خلاقیت

3.2.3. شخصیت خلاق

4.2.3. نتایج برازش مدل

4. بحث

1.4. تاثیرات محیط و ژنتیک بر خلاقیت

2.4. نمره گذاران

3.4. کاربردها

4.4. محدودیت ها

5.4. جهت گیری های آینده

نمونه متن انگلیسی

Abstract

Applied creativity involves bringing innovation to real-life activities. The first reared-apart twin study assessing genetic and environmental origins of applied creativity, via Draw-a-House (DAH) and Draw-a-Person (DAP) tasks, is presented. Participants included 69 MZA and 53 DZA twin pairs from the Minnesota Study of Twins Reared Apart. Drawings were evaluated by four artists and four non-artists. Genetic effects were demonstrated for the DAP (.38–.47), but not for the DAH. Creative personality showed genetic effects (.50), and modest, but significant correlations with scores on the two drawings (rs = .17–.26). Both genetic and nonshared environmental influences underlie variance in applied creativity. Individuals concerned with enhancing creativity among students and others may better understand individual differences in performance and training.

نمونه متن ترجمه

چکیده

خلاقیت کاربردی شامل آوردن خلاقیت به فعالیتهای زندگی واقعی می شود. اولین مطالعه بر روی دو قلوهای جدا از هم پرورش یافته که در آن ریشه های محیطی و ژنتیکی خلاقیت کاربردی از طریق تکالیف نقاشی خانه (HAD) و  نقاشی آدم (PAD) مورد سنجش قرار گرفت،‌ در این مقاله ارایه شد. شرکت کنندگان 69 جفت دو قلوی یک تخمی (AZM) و 53 جفت دوقلوی دو تخمکی (AZD) را شامل می شد که در بررسی دانشگاه مینه سوتا در مورد دوقلوهای جدا از هم پرورش یافته شرکت کرده بودند. نقاشی ها به وسیله چهار هنرمند و چهار غیر هنرمند ارزیابی شدند. تاثیرات ژنتیک در آزمون نقاشی آدم اثبات شد (0.38-0.47)، اما در نقاشی درخت تاثیرات ژنتیک اثبات نشد. شخصیت خلاق تاثیرات ژنتیک را نشان می دهد (0.50) و همبستگی های نسبتا" کم اما معناداری با نمرات در دو نقاشی (خانه و آدم)  دارد ( همبستگی= 0.17- 0.26). هم تاثیرات ژنتیک و هم تاثیرات محیط نامشترک، علت اصلی پراکنش ( واریانس) در خلاقیت کاربردی بودند. افراد مرتبط با افزایش خلاقیت در دانش آموزان و دیگر افراد مرتبط ممکن است تفاوتهای فردی در عملکرد و آموزش را بهتر درک کنند.