ترجمه مقاله شدت تمرینات ورزشی و اثرات آن روی هورمون های تیروئیدی - نشریه Ncbi

ترجمه مقاله شدت تمرینات ورزشی و اثرات آن روی هورمون های تیروئیدی - نشریه Ncbi
قیمت خرید این محصول
۲۳,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
شدت تمرینات ورزشی و اثرات آن روی هورمون های تیروئیدی
عنوان انگلیسی
Exercise intensity and its effects on thyroid hormones
صفحات مقاله فارسی
8
صفحات مقاله انگلیسی
5
سال انتشار
2005
نشریه
Ncbi
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
8731
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
رشته های مرتبط با این مقاله
تربیت بدنی و پزشکی
گرایش های مرتبط با این مقاله
فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی، غدد و متابولیسم
مجله
اسناد اندوکرینولوژی عصبی - Neuroendocrinology Letters
دانشگاه
دانشگاه مرمره، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی شیمی، ترکیه
کلمات کلیدی
تمرین ورزشی، هورمون تیروئیدی، تیروکسین
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
روش ها
افراد
طرح مطالعاتی
آنالیز آزمایشگاهی
آنالیز آماری
نتایج
بحث
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

BACKGROUND: Physical activity influences energy metabolism in human subjects by increasing activity-induced energy expenditure and resting metabolic rate for several hours after exercise. Effects of exercise on circulating thyroid hormone values remain controversial. We have investigated the effect of acute aerobic exercise on thyroid hormone values. MATERIALS/METHODS: The effect of different intensity levels of acute aerobic exercise on thyroid hormones was investigated in 60 male well-trained athletes by performing bicycle ergometer at 45% (low intensity), 70% (moderate intensity), and 90% (high intensity). These intensities were selected according to their maximum heart rate (MHR). At each intensity level, heart rate, blood lactic acid, serum total thyroxine (T4), free thyroxine (fT4), total triiodothyronine (T3), free triiodothyronine (fT3) and thyroid stimulating hormone (TSH) values were measured. RESULTS: The results of this study show that exercise performed at the anaerobic threshold (70% of maximum heart rate, lactate level 4.59 ± 1.75 mmol/l) caused the most prominent changes in the amount of any hormone values. While the rate of T4, fT4, and TSH continued to rise at 90% of maximum heart rate, the rate of T3 and fT3 started to fall. CONCLUSIONS: Maximal aerobic exercise greatly affects the level of circulating thyroid hormones.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
پس زمینه: فعالیت فیزیکی، به واسطه ی افزایش مصرف انرژی القا شده با فعالیت و سرعت متابولیک بدن، متابولیسم انرژی در انسان ها را چندین ساعت بعداز تمرین ورزشی تحت تاثیر قرار می دهد. اثرات تمرین ورزشی روی مقادیر هورمون تیروئیدی در گردش، هنوز بحث برانگیز باقی مانده است. ما اثر تمرین ایروبیک شدید را روی مقادیر هورمون تیروئیدی بررسی کرده ایم.
مواد و روش ها: اثر سطوح شدتی مختلف تمرین هوازی شدید روی هورمون های تیروئیدی در 60 مرد ورزشکار که به خوبی تمرین کرده بودند، توسط اجرای دوچرخه کارسنج در 45% (شدت پایین)، 70% (شدت متوسط)، و 90% (شدت بالا) مورد بررسی قرار گرفت. این شدت ها مطابق با ضربان قلب بیشینه ی آن ها (MHR) انتخاب شده بودند. در هر سطح شدتی، مقادیر ضربان قلب، لاکتیک اسید خون، تیروکسین کل سرم (T4)، تیروکسین آزاد (fT4)، تری یدو تیرونین (T3)، تری یدو تیرونین آزاد (fT3)، و هورمون تحریک کننده-ی تیروئید (TSH)، سنجیده شد.
نتایج: نتایج این مطالعه نشان داد که تمرین ورزشی اجرا شده در آستانه ی غیرهوازی (70% از ضربان قلب بیشینه، سطح لاکتات 4.59±1.75mmol/l) موجب ایجاد برجسته ترین تغییرات در مقدار هریک از مقادیر هورمونی می شود. اگرچه نرخ T4، fT4 و TSH به افزایش خود در 90% از ضربان قلب بیشینه ادامه داد اما نرخ T3، و fT3 شروع به افت کرده بود.
نتیجه گیری کلی: ماکزیمم تمرین ورزشی به مقدار زیادی سطح هورمون های تیروئیدی در گردش را تحت تاثیر قرار می دهد.

بدون دیدگاه