ترجمه مقاله هوش عاطفی و رهبری اصیل درمیان سرپرستاران در پادشاهی عربستان سعودی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله هوش عاطفی و رهبری اصیل درمیان سرپرستاران در پادشاهی عربستان سعودی - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۶۰,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
هوش عاطفی و رهبری اصیل درمیان سرپرستاران در پادشاهی عربستان سعودی
عنوان انگلیسی
Emotional intelligence and authentic leadership among Saudi nursing leaders in the Kingdom of Saudi Arabia
صفحات مقاله فارسی
18
صفحات مقاله انگلیسی
7
سال انتشار
2020
رفرنس
دارای رفرنس در داخل متن و انتهای مقاله
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
pdf و ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش
فرمت ترجمه مقاله
pdf و ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش
فونت ترجمه مقاله
بی نازنین
سایز ترجمه مقاله
14
نوع مقاله
ISI
نوع نگارش
مقالات پژوهشی (تحقیقاتی)
نوع ارائه مقاله
ژورنال
پایگاه
اسکوپوس
ایمپکت فاکتور(IF) مجله
2.285 در سال 2019
شاخص H_index مجله
50 در سال 2020
شاخص SJR مجله
0.941 در سال 2019
شناسه ISSN مجله
8755-7223
شاخص Q یا Quartile (چارک)
Q1 در سال 2019
کد محصول
11340
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن
ترجمه شده است ✓
ضمیمه
ندارد ☓
بیس
نیست ☓
مدل مفهومی
ندارد ☓
پرسشنامه
ندارد ☓
متغیر
دارد ✓
رفرنس در ترجمه
در انتهای مقاله درج شده است
رشته و گرایش های مرتبط با این مقاله
مدیریت و روانشناسی، روانشناسی صنعتی و سازمانی، مدیریت اجرایی
مجله
مجله پرستاری حرفه ای - Journal of Professional Nursing
دانشگاه
دانشکده پرستاری، دانشگاه Hail، عربستان سعودی
کلمات کلیدی
رهبری اصیل، هوش عاطفی، سرپرستاران عربستان سعودی
کلمات کلیدی انگلیسی
Authentic leadership - Emotional intelligence - Saudi nursing leaders
doi یا شناسه دیجیتال
https://doi.org/10.1016/j.profnurs.2020.04.003
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
مروری بر منابع
روش ها
طراحی
شرکت کنندگان
جمع آوری داده
پرسش نامه ها
ملاحظات اخلاقی
تحلیل داده ها
نتایج
بحث
محدودیت ها
استنتاجات در خصوص تحصیلات پرستاری
تحقیقات آتی
جمع بندی
تصاویر فایل ورد ترجمه مقاله (جهت بزرگنمایی روی عکس کلیک نمایید)
11340-IranArze     11340-IranArze1     11340-IranArze2
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Background Previous studies have found that emotional intelligence has a remarkable influence on authentic leadership. However, the conceivable relationship between emotional intelligence and authentic leadership was unclear, as were the hypothetical bases used in previous studies.

Purpose To determine the correlation between emotional intelligence and authentic leadership of the nursing leaders and the socio-demographic characteristics by which emotional intelligence and authentic leadership vary.

Methods Data derived from 152 of the distributed 180 questionnaires were analyzed (84.44% response rate). Nurse leaders in the academy of the Kingdom of Saudi Arabia were assessed from April to July of 2019. t-Tests were used to test gender differences, while the Analysis of variance (ANOVA) tests were employed for age, position, and years of experience. The relationship between the emotional intelligence and authentic leadership scores was analyzed using Pearson's correlation coefficients (bivariate r). The relationships of the four dimensions in the emotional intelligence construct and overall emotional intelligence were assessed using multiple regression analysis and simple linear regression analysis.

Results Age and years of experience significantly and positively related to emotional intelligence, whereas gender, age, and years of experience in the current position (p = 0.026) were significant regarding authentic leadership. The emotional intelligence total score strongly and positively related to authentic leadership. The regression results on the four emotional intelligence dimensions indicated that the extent of using emotions had the strongest influence on authentic leadership (B = 0.99) followed by appraisal of one's emotions (B = 0.70) and appraisal of others' emotions (B = 0.69). The simple regression analysis indicated that, for every one-point increase in total emotional intelligence score, authentic leadership score increased by 0.086.

Conclusion Age and years of experience were significant factors explaining variation in emotional intelligence, whereas gender, age, and years of experience in the current position were significant for explaining variation in authentic leadership. Using emotions was the strongest influence on authentic leadership, and the emotional intelligence dimension measuring regulation of emotion had no significant influence on authentic leadership.

Conclusion

In a sample of nursing leaders in academia, using emotional intelligence was particularly associated with authentic leadership, which might improve organizational outcomes. The extent to which emotional intelligence was used was influenced by age and years of experience, whereas variation in authentic leadership differed by gender, age, and years of experience.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده

پیشینه: مطالعات پیشین دریافته اند که هوش عاطفی تأثیر قابل توجهی بر رهبری اصیل خواهد گذاشت. با این حال، رابطه محتمل میان هوش عاطفی و رهبری اصیل و همچنین بنیان های فرضی به کاررفته در مطالعات پیشین شناخته نشده است.

هدف: تعیین همبستگی میان هوش عاطفی و رهبری اصیل در سرپرستاران و نیز تعیین خصوصیات اجتماعی-جمعیت شناختی که هوش عاطفی و رهبری اصیل در چارچوب آن قابلیت تغییر دارند.

روش ها: داده ها از میان 152 پرسشنامه برگرفته از مجموع 180 پرسشنامه مورد ارزیابی قرار گرفت (نرخ پاسخ دهی 44/84%). سرپرستاران در سازمان آموزشی پادشاهی عربستان سعودی از تاریخ آپریل تا جولای سال 2019 مورد بررسی قرار گرفتند. آزمون تی به منظور سنجش تفاوت های جنسیتی به کار گرفته شد و نیز آزمون ارزیابی واریانس (ANOVA) درخصوص سن، جایگاه و سابقه کار اعمال گردید. رابطه میان امتیازهای هوش عاطفی و رهبری اصیل با استفاده از ضریب همبستگی پیرسن (رگرسیون دومتغیره) ارزیابی گردید. روابط میان چهار بعد موجود در ساخت هوش عاطفی و هوش عاطفی کل با به کارگیری تحلیل رگرسیون متعدد و نیز تحلیل رگرسیون خطی ساده مورد بررسی قرار گرفت.

نتایج: سن و سابقه کار به طور معنادار و مستقیمی با هوش عاطفی ارتباط می یابد؛ درحالی که جنسیت، سن و سابقه کار در جایگاه حاضر (p=0.026) درخصوص رهبری اصیل معنادار شناخته شده اند. امتیاز کلی هوش عاطفی قویاً ارتباط مستقیمی با رهبری اصیل را نشان داد. نتایج رگرسیون درخصوص چهار بعد هوش عاطفی مطرح کننده آن بود که میزان به کارگیری عواطف بیشترین تاثیر را بر رهبری اصیل داشته است (B=0.99). در درجه بعدی، سنجش عواطف فرد (B=0.70) و سنجش عواطف دیگران (B=0.69) قرار می گیرند. تحلیل رگرسیون ساده بیانگر آن بود که به ازای هر واحد افزایش در امتیاز کلی هوش عاطفی، امتیاز رهبری اصیل به میزان 086/0 افزایش می یابد.

جمع بندی: سن و سابقه کار عوامل تعیین کننده ای در توضیح گوناگونی در هوش عاطفی در نظر گرفته شده اند؛ این در حالی است که جنسیت، سن و سابقه کار در جایگاه حاضر درخصوص توضیح گوناگونی در رهبری اصیل، معنادار بوده اند. به کارگیری عواطف بیشترین تاثیر را بر رهبری اصیل گذاشته و ابعاد هوش عاطفی که میزان نظارت عواطف را اندازه گیری می نماید، تاثیر قابل توجهی بر روی رهبری اصیل نداشته است.

جمع بندی

در نمونه ای از سرپرستاران شاغل در سازمان های آموزشی، به کارگیری هوش عاطفی به طور بخصوص در همراهی با رهبری اصیل شناخته شد که ممکن است پیامدهای سازمانی را بهبود بخشد. میزان به کارگیری هوش عاطفی منوط به سن و سابقه شغلی بوده، درحالی که تفاوت های موجود در رهبری اصیل از طریق تفاوت های جنسیتی، سن و سابقه شغلی قابل توضیح است.


بدون دیدگاه