تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله محیط اقتصادی کسب و کار

عنوان فارسی: محیط اقتصادی کسب و کار: ارائه مقاله
عنوان انگلیسی: Economic Environment of Business: Essay Handout
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 10 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 9
سال انتشار : 2016 فرمت مقاله انگلیسی : PDF
فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده کد محصول : f398
رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 948.15Kb
رشته های مرتبط با این مقاله: علوم اقتصادی و مدیریت
گرایش های مرتبط با این مقاله: مدیریت کسب و کار، اقتصاد مالی و اقتصاد پولی
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه نشده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه نشده است
ترجمه این مقاله در سطح متوسط انجام شده است.
فهرست مطالب

چکیده

اقتصاد سنتی

مزایا

معایب

مثال ها

اقتصاد دستوری

مزایا

معایب

مثال ها

اقتصاد بازار

مزایا

معایب

مثال ها

اقتصاد مختلط

مزایا

معایب

مثال ها

نمونه متن انگلیسی

Traditional Economy is the economy based on Agriculture, Fishing or hunting . It follows the previous traditions. It may also use barter instead of money. Because of these characteristics traditional economy is found living in poverty and operated in emerging markets. These economies can be found in Africa, Asia, Middle East and Latin America. As the traditional economy centers a family or tribe it follows the traditions of their elders. Elements of Capitalism, Socialism and communism can be found in the setup of the traditional economy. (news, n.d.)

Advantages

As traditional Economy follows traditions and customs so the allocation of resources are well known. Individual roles are clear in production and it is also very less destructive to nature. It is found to be very sustainable.

نمونه متن ترجمه

اقتصاد سنتی

اقتصادی مبتنی بر کشاورزی، ماهیگیری یا شکار است. این اقتصاد پیرو سنن قبلی است. همچنین این ممکن است بجای پول نیز مورد استفاده قرار گیرد. به دلیل وجود این ویژگی ها، اقتصادی سنتی به نوعی در فقر زندگی می کند و در بازارهای نوظهور جائی ندارد. این اقتصادها را می توان در آفریقا، آسیا، خاورمیانه و آمریکای لاتین یافت. هم چنان که اقتصاد سنتی یک خانواده یا قبیله را اداره می کند، پس آن ها از سنت های بزرگان خودشان پیروی می کنند. عناصر سرمایه داری، سوسیالیسم و کمونیسم را می توان در راه اندازی اقتصاد سنتی مشاهده نمود (news, n.d.).

مزایا

همانطوری که اقتصاد سنتی پیرو سنن و آداب و رسوم است پس تخصیص منابع به خوبی شناخته شده است. نقش های فردی در تولید آشکار است و همچنین برای طبیعت میزان تخریب بسیار کمتری دارد. می توان استدلال نمود که بسیار پایدار است.