تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله تاثیر سمیت سلولی نانوذرات نقره بر بافت بیضه – نشریه الزویر

عنوان فارسی: تاثیر سمیت سلولی نانوذرات نقره بر بافت بیضه: شواهد بیوشیمیایی استرس و بیان پروتئین Hsp70-2
عنوان انگلیسی: Cytotoxic Effect of Nanosilver Particles on Testicular Tissue; Evidence for biochemical Stress and Hsp70-2 Protein Expression
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 40 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 15
سال انتشار : 2015 نشریه : الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
نوع مقاله : ISI نوع نگارش : مقالات پژوهشی (تحقیقاتی)
پایگاه : اسکوپوس کد محصول : F1123
محتوای فایل : zip حجم فایل : 570.27Kb
رشته های مرتبط با این مقاله: پزشکی
گرایش های مرتبط با این مقاله: ایمنی شناسی پزشکی، آسیب شناسی پزشکی و مهندسی بافت
مجله: سم شناسی زیست شناسی و فارماکولوژی - Environmental Toxicology and Pharmacology
دانشگاه: گروه تطبیقی بافت شناسی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه، ایران
کلمات کلیدی: استرس اکسیداتیو، آسیب RNA، اسپرماتوژنز
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه نشده است ☓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه نشده است ☓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن: به انگلیسی درج شده است ✓
doi یا شناسه دیجیتال: https://doi.org/10.1016/j.etap.2015.08.024
ترجمه این مقاله با کیفیت متوسط انجام شده است و بعضی بخشها ترجمه نشده است. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

حیوانات

تعیین وزن بیضه

آماده سازی سرم و جمع آوری نمونه های بافت

روش ارزيابي نماي نردباني DNA

مواد و روش ها

قرار گرفتن در معرض فرمالدئید

اجرای آزمایش شیمیایی و گروه بندی

آماده سازی نمونه های خون و بافت

تجزیه و تحلیل بافت شناسی

تجزیه و تحلیل بافت شناسی

تعیین شاخص تمایز لوله ای (TDI)

محاسبه شاخص بازسازی (RI)

تجزیه و تحلیل آماری

ارزیابی تستوسترون

TAC سرم

تغییر بافت شناسی

تجزیه و تحلیل ایمونوهیستوشیمی Hsp70-2

آماده سازی اسپرم و ارزیابی آسیب DNA

ارزیابی ظرفیت آنتی اکسیدانی کل (TAC ) مالون دی آلدئید

نتایج

تغییرات بافت شناسی

مقدار کاهش یافته TAC بیضه و اسپرم و مقدار افزایش یافته ی MDA با NS

بحث

نتیجه گیری

نمونه متن انگلیسی

Abstract

Lastly, there are growing evidences that nanosilver (NS) particles highly induce cytotoxic impacts in vitro and in vivo. Here, we analyzed the dose dependent effect of NS on histological changes, biochemical alterations and endocrine statuses, sperm parameters as well as chaperone Hsp70-2 expression. NS particles (50–60 nm) were administrated in 3 doses of 0.5, 1 and 5 mg/kg, intraperitoneally, for 35 days. The 0.3 mL normal saline was administrated in control-sham group. Histological alterations, sperm parameters, serum levels of LH, FSH and testosterone were evaluated. Germinal and Leydig cells RNA damage, Leydig cells steroidogenic foci, the testicular and sperm total antioxidant capacity (TAC), malondialdehyde (MDA), nitric oxide (NO) levels, immunohistochemical (IHC) expression and mRNA level of Hsp70-2 were analyzed. The NS, dose dependently, resulted in enhanced germinal cells degeneration, necrosis, seminiferous tubules atrophy and decreased serum levels of LH, FSH and testosterone. Elevated germinal and Leydig cells RNA damage associated with increased sperm abnormalities were observed in NS-treated groups. Expression of Hsp70-2 was up-regulated in 0.5 mg/kg, while its expression was decreased in 1 and 5 mg/kg NS-treated groups. Testicular and sperm TAC levels reduced. However, the MDA and NO levels significantly (P < 0.05) increased in all NS-treated groups. No histological and biochemical changes were detected in control-sham group. In conclusion, the NS particles exert their pathological impact via affecting testicular antioxidant and endocrine statuses, which in turn lead to diminished expression of Hsp70-2. Ultimately, by this mechanism NS particles adversely impact the cellular RNA, DNA and protein contents.

نمونه متن ترجمه

چکیده

به تازگی شواهد زیادی وجود دارد که نانو ذرات نقره (NS) شدیدا باعث القای اثرات سیتوتوکسیک در شرایط in vitro و in vivo می شوند. در اینجا، ما اثر وابسته به دوز NS بر تغییرات بافتی، تغییرات بیوشیمیایی، وضعیت درون ریز، پارامترهای اسپرم و همچنین بیان Hsp70-2 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نانو ذرات نقره (50-60 نانومتر) در 3 دوز 5/0، 1 و 5 میلی گرم/کیلوگرم به صورت داخل صفاقی به مدت 35 روز تجویز شد. در گروه کنترل شم از 3/0 میلی لیتر نرمال سالین استفاده شد. تغییرات بافتی، پارامترهای اسپرم، سطح سرمی هورمون-های LH، FSH و تستوسترون مورد بررسی قرار گرفت. آسیب RNA در سلول های ژرمینال و لیدیگ، کانون استروئیدساز سلول های لیدیگ، ظرفیت آنتی اکسیدانی کل بیضه و اسپرم ( TAC)، سطح مالون دی آلدئید ( MDA)، اکسید نیتریک ( NO)، بیان ایمونوهیستوشیمیایی ( IHC) و بیان سطح mRNA Hsp70-2 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. NS به صورت وابسته به دوز، منجر به افزایش تخریب سلول های ژرمینال، نکروز، آتروفی لوله های اسپرم ساز و کاهش سطح سرمی هورمون های LH، FSH و تستوسترون شد. آسیب بالای RNA در سلول های ژرمینال و لیدیگ همراه با افزایش ناهنجاری های اسپرم در گروه تیمار شده با NS مشاهده شد. بیان Hsp70-2 در گروه تیمار شده با 5/0 میلی گرم/کیلوگرم NS تنظیم بیش از حد شد، در حالی که بیان آن در گروه تیمار شده با 1 و 5 میلی گرم/کیلوگرم NS کاهش یافت. سطح TAC بیضه و اسپرم کاهش یافت. با این حال، سطح MDA و NO در تمام گروه های تیمار شده با NS به طور معنی دار افزایش یافت (P <0.05). هیچ تغییر بافتی و بیوشیمیایی در گروه کنترل شم مشاهده نشد. در نتیجه، ذرات NS اثر پاتولوژیک خود را از طریق تحت تاثیر قرار دادن آنتی اکسیدانی بیضه و وضعیت درون ریز اعمال کردند، که به نوبه خود منجر به کاهش بیان Hsp70-2 شد. ذرات NS از طریق این مکانیسم باعث تاثیر منفی بر محتوی RNA، DNA و پروتئین های سلول شدند.