مقالات ترجمه شده رشته مهندسی پزشکی گرایش بیومواد

لیست مقالات ترجمه شده رشته مهندسی پزشکی گرایش بیومواد
ترجمه مقاله بازرسی الیاف نساجی پزشکی قانونی با آنالیز چند متغیره - نشریه الزویر

ترجمه مقاله بازرسی الیاف نساجی پزشکی قانونی با آنالیز چند متغیره - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۶۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2022
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 24
ترجمه مقاله پوشش های زیست فعال بر روی ایمپلنت های استینس استیل 316L

ترجمه مقاله پوشش های زیست فعال بر روی ایمپلنت های استینس استیل 316L

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2004
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 7
ترجمه مقاله استنت های فلزی زیست تخریب پذیر

ترجمه مقاله استنت های فلزی زیست تخریب پذیر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله حسگرهای نانوذرات مغناطیسی - نشریه MDPI

ترجمه مقاله حسگرهای نانوذرات مغناطیسی - نشریه MDPI

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 16
صفحات فارسی: 23
ترجمه مقاله بسته شدن ترک لمینیت های فلز الیاف

ترجمه مقاله بسته شدن ترک لمینیت های فلز الیاف

  • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 26
ترجمه مقاله پیشرفت های اخیر در پرینت سه بعدی بیومتریال

ترجمه مقاله پیشرفت های اخیر در پرینت سه بعدی بیومتریال

  • مبلغ: ۴۶,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 30