مقالات ترجمه شده رشته مهندسی برق گرایش بیوالکتریک

لیست مقالات ترجمه شده رشته مهندسی برق گرایش بیوالکتریک
دانلود ترجمه مقاله افزایش وضوح تصاویر با استفاده از کدگذاری فرکتال - مجله CiteSeerX

دانلود ترجمه مقاله افزایش وضوح تصاویر با استفاده از کدگذاری فرکتال - مجله CiteSeerX

  • مبلغ: ۱۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1997
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 16
دانلود ترجمه مقاله نیمه هادی اسپینترونیک (Spintronics) - مجله IEEE

دانلود ترجمه مقاله نیمه هادی اسپینترونیک (Spintronics) - مجله IEEE

  • مبلغ: ۱۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 28