مقالات ترجمه شده رشته فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه

لیست مقالات ترجمه شده رشته فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه
ترجمه مقاله کاهش ترک خوردگی میوه در انار با کودپاشی کلسیم برگی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله کاهش ترک خوردگی میوه در انار با کودپاشی کلسیم برگی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 20
ترجمه مقاله شناسایی و توصیف مولکولی درختان سیب آلوده به فیتوپلاسما در لهستان

ترجمه مقاله شناسایی و توصیف مولکولی درختان سیب آلوده به فیتوپلاسما در لهستان

  • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 10
ترجمه مقاله مروری بر تجمع مالات و سیترات در سلول های میوه ها - نشریه Academic Journals

ترجمه مقاله مروری بر تجمع مالات و سیترات در سلول های میوه ها - نشریه Academic Journals

  • مبلغ: ۴۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 19
صفحات فارسی: 27
ترجمه مقاله پایه های گیلاس برای شمال غرب اقیانوس آرام

ترجمه مقاله پایه های گیلاس برای شمال غرب اقیانوس آرام

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 15
دانلود ترجمه مقاله گل جعفری فرانسوی (tagetes patula) - مجله اشپرینگر

دانلود ترجمه مقاله گل جعفری فرانسوی (tagetes patula) - مجله اشپرینگر

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 28
دانلود ترجمه مقاله سیاست توسعه کسب و کارهای کشاورزی یکپارچه

دانلود ترجمه مقاله سیاست توسعه کسب و کارهای کشاورزی یکپارچه

  • مبلغ: ۴۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 36
صفحات فارسی: 37
دانلود ترجمه مقاله افزایش رشد غلاف با خارج کردن برگچه پس از گل دهی - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله افزایش رشد غلاف با خارج کردن برگچه پس از گل دهی - مجله الزویر

  • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 21