مقالات ترجمه شده رشته پتروشیمی

لیست مقالات ترجمه شده رشته پتروشیمی
ترجمه مقاله بهبود عملکرد روغن توربین با استفاده از روغن های پایه گاز به مایع (GLT)

ترجمه مقاله بهبود عملکرد روغن توربین با استفاده از روغن های پایه گاز به مایع (GLT)

  • مبلغ: ۳۰,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 12
دانلود ترجمه مقاله روان کننده ها برای سیستم انتقالات قدرت پیوسته تسمه فلزی - مجله MDPI

دانلود ترجمه مقاله روان کننده ها برای سیستم انتقالات قدرت پیوسته تسمه فلزی - مجله MDPI

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 13