مقالات ترجمه شده رشته منسوجات صنعتی

لیست مقالات ترجمه شده رشته منسوجات صنعتی
ترجمه مقاله معرفی پنبه در خاور نزدیک

ترجمه مقاله معرفی پنبه در خاور نزدیک

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 22
ترجمه مقاله شواهد باستان شناسی منسوجات در ایران قبل از اسلام - نشریه تیلور و فرانسیس

ترجمه مقاله شواهد باستان شناسی منسوجات در ایران قبل از اسلام - نشریه تیلور و فرانسیس

  • مبلغ: ۲۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 18
ترجمه مقاله رفتارهای تغییر شکل پارچه های سه بعدی اکستیک - نشریه Sage

ترجمه مقاله رفتارهای تغییر شکل پارچه های سه بعدی اکستیک - نشریه Sage

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 23
ترجمه مقاله بررسی بافت سه بعدی چندمحوره برای کامپوزیت ها - نشریه Sage

ترجمه مقاله بررسی بافت سه بعدی چندمحوره برای کامپوزیت ها - نشریه Sage

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 20
صفحات فارسی: 35
دانلود ترجمه مقاله استفاده از ذرات نانو اکسید روی برای تولید منسوجات ضد میکروبی

دانلود ترجمه مقاله استفاده از ذرات نانو اکسید روی برای تولید منسوجات ضد میکروبی

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 11
دانلود ترجمه مقاله پیش بینی عملکرد سرطاقه پارچه های پشمی تجاری - مجله Sage

دانلود ترجمه مقاله پیش بینی عملکرد سرطاقه پارچه های پشمی تجاری - مجله Sage

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 16