مقالات ترجمه شده رشته مدیریت جهانگردی

لیست مقالات ترجمه شده رشته مدیریت جهانگردی
ترجمه مقاله ارتباطات استراتژیک بازاریابی در صنعت گردشگری زیارتی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله ارتباطات استراتژیک بازاریابی در صنعت گردشگری زیارتی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله پیش بینی تقاضای گردشگری سلامت در کشورهای آسیایی

ترجمه مقاله پیش بینی تقاضای گردشگری سلامت در کشورهای آسیایی

  • مبلغ: ۱۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله رابطه بین CRM ،RM و عملکرد کسب و کاردر صنعت هتلداری - نشریه الزویر

ترجمه مقاله رابطه بین CRM ،RM و عملکرد کسب و کاردر صنعت هتلداری - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 23