مقالات ترجمه شده رشته مخابرات نوری

لیست مقالات ترجمه شده رشته مخابرات نوری
ترجمه مقاله الیاف شکاف نوار فوتونیک توخالی - نشریه Degruyter

ترجمه مقاله الیاف شکاف نوار فوتونیک توخالی - نشریه Degruyter

 • مبلغ: ۶۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 26
صفحات فارسی: 53
ترجمه مقاله مقایسه و عملکرد معماری های مختلف سوئیچینگ نوری - نشریه Scirp

ترجمه مقاله مقایسه و عملکرد معماری های مختلف سوئیچینگ نوری - نشریه Scirp

 • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 19
ترجمه مقاله شبکه های نوری کنترلی GMPLS به عنوان بستر ارتباط صنعتی - نشریه IEEE

ترجمه مقاله شبکه های نوری کنترلی GMPLS به عنوان بستر ارتباط صنعتی - نشریه IEEE

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 23
ترجمه مقاله بررسی تسهیم تقسیم طول موج متراکم و نسل بعدی اینترنت نوری

ترجمه مقاله بررسی تسهیم تقسیم طول موج متراکم و نسل بعدی اینترنت نوری

 • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله تحلیل عملکرد سیستم های نوری فضای آزاد موازی چند هاپی - نشریه IEEE

ترجمه مقاله تحلیل عملکرد سیستم های نوری فضای آزاد موازی چند هاپی - نشریه IEEE

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 16
صفحات فارسی: 21
ترجمه مقاله فیلتر پائین گذر فشرده با پهنای باند پهن باند توقف - نشریه وایلی

ترجمه مقاله فیلتر پائین گذر فشرده با پهنای باند پهن باند توقف - نشریه وایلی

 • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 10
ترجمه مقاله ساخت و کاربرد های توری براگ فیبری

ترجمه مقاله ساخت و کاربرد های توری براگ فیبری

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 19
ترجمه مقاله ویژگی های متفرق کننده فیلتر های نوری برای سیستم های WDM - نشریه IEEE

ترجمه مقاله ویژگی های متفرق کننده فیلتر های نوری برای سیستم های WDM - نشریه IEEE

 • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1998
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 25
ترجمه مقاله انتقال صدا، ویدئو و داده ها در شبکه های فیبری مورد استفاده OFDM

ترجمه مقاله انتقال صدا، ویدئو و داده ها در شبکه های فیبری مورد استفاده OFDM

 • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 9
ترجمه مقاله بهره وری از انرژی در شبکه های سنسوری بی سیم - نشریه الزویر

ترجمه مقاله بهره وری از انرژی در شبکه های سنسوری بی سیم - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 21
صفحات فارسی: 36
ترجمه مقاله بررسی پروتکل های مسیریابی در شبکه های حسگر بی سیم - SciencePG

ترجمه مقاله بررسی پروتکل های مسیریابی در شبکه های حسگر بی سیم - SciencePG

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 14