مقالات ترجمه شده رشته ادرارشناسی یا اورولوژی

لیست مقالات ترجمه شده رشته ادرارشناسی یا اورولوژی
ترجمه مقاله داده کاوی مجموعه داده سرطان پروستات با شبکه های عصبی - نشریه IEEE

ترجمه مقاله داده کاوی مجموعه داده سرطان پروستات با شبکه های عصبی - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 8
ترجمه مقاله کشف خودکار سرطان پروستات با پایگاه داده های کثیف - نشریه IEEE

ترجمه مقاله کشف خودکار سرطان پروستات با پایگاه داده های کثیف - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 10