مقالات ترجمه شده ارزان مهندسی مواد

خرید مقالات ترجمه شده ارزان رشته مهندسی مواد
ترجمه مقاله تخلیه آنتی اکسیدان از ژئوممبران پلی اتیلن با تراکم بالا - نشریه ASCE

ترجمه مقاله تخلیه آنتی اکسیدان از ژئوممبران پلی اتیلن با تراکم بالا - نشریه ASCE

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 28
ترجمه مقاله تجزیه و تحلیل هم رسوبی الکترولیت ذرات غیر براونی با فلزات

ترجمه مقاله تجزیه و تحلیل هم رسوبی الکترولیت ذرات غیر براونی با فلزات

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1992
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 43
ترجمه مقاله رفتار ساختاری پوسته بافت سبک وزن، بتن تقویت شده نساجی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله رفتار ساختاری پوسته بافت سبک وزن، بتن تقویت شده نساجی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 23
ترجمه مقاله روش های نوآورانه جهت بهینه سازی سرباره های متالوژیکی

ترجمه مقاله روش های نوآورانه جهت بهینه سازی سرباره های متالوژیکی

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله اثر فلزات کاتالیزوری برای سنتز مواد نانو فولرن BN - نشریه الزویر

ترجمه مقاله اثر فلزات کاتالیزوری برای سنتز مواد نانو فولرن BN - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2003
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 7
ترجمه مقاله مدلسازی نیروها و ارتعاشات برشی استاتیک و دینامیک - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مدلسازی نیروها و ارتعاشات برشی استاتیک و دینامیک - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 15