مقالات ترجمه شده ارزان مهندسی معدن

خرید مقالات ترجمه شده ارزان رشته مهندسی معدن
ترجمه مقاله مدل محاسبه فشار شکستگی سنگ با چندین حوزه در فرایند شکستن - نشریه هینداوی

ترجمه مقاله مدل محاسبه فشار شکستگی سنگ با چندین حوزه در فرایند شکستن - نشریه هینداوی

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 19
ترجمه مقاله خودکارسازی جبهه کار بلند - نشریه الزویر

ترجمه مقاله خودکارسازی جبهه کار بلند - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 33
ترجمه مقاله کاربرد کانه شویی زیستی استخراج معدن مس در شیلی

ترجمه مقاله کاربرد کانه شویی زیستی استخراج معدن مس در شیلی

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله آینده ملاحظات اولیه معدنکاوی برای نیروگاه های ذخیره پمپی زیرزمینی

ترجمه مقاله آینده ملاحظات اولیه معدنکاوی برای نیروگاه های ذخیره پمپی زیرزمینی

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 0
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله ارزیابی خطر کمی MINI، MIDI و MAXI Horizontal پروژه های حفاری جهت دار - نشریه الزویر

ترجمه مقاله ارزیابی خطر کمی MINI، MIDI و MAXI Horizontal پروژه های حفاری جهت دار - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 31