مقالات ترجمه شده ارزان صنایع غذایی

خرید مقالات ترجمه شده ارزان رشته صنایع غذایی
ترجمه مقاله پدیداری و پایداری مقاومت فشار بالا در پاتوژن های غذایی مختلف

ترجمه مقاله پدیداری و پایداری مقاومت فشار بالا در پاتوژن های غذایی مختلف

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 13