مقالات ترجمه شده رشته تاسیسات حرارتی و برودتی

لیست مقالات ترجمه شده رشته تاسیسات حرارتی و برودتی
ترجمه مقاله مدل سازی مبتنی بر توزیع گاوسی برای پیش بینی عمق برش پروفیل های کرف

ترجمه مقاله مدل سازی مبتنی بر توزیع گاوسی برای پیش بینی عمق برش پروفیل های کرف

  • مبلغ: ۹۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2023
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 31
ترجمه مقاله تقویت راندمان فن کارخانه سیمان - نشریه IEEE

ترجمه مقاله تقویت راندمان فن کارخانه سیمان - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله مبدل حرارتی با بهره وری انرژی برای سیستم های تهویه - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مبدل حرارتی با بهره وری انرژی برای سیستم های تهویه - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 28
صفحات فارسی: 21
ترجمه مقاله مطالعه تطبیقی سیستم های اچ وی ای سی در بیمارستان ها

ترجمه مقاله مطالعه تطبیقی سیستم های اچ وی ای سی در بیمارستان ها

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 9
ترجمه مقاله تجزیه و تحلیل اکسرژی نیروگاه توربین گازی

ترجمه مقاله تجزیه و تحلیل اکسرژی نیروگاه توربین گازی

  • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 3
صفحات فارسی: 8
ترجمه مقاله اکسرژی بر اساس آنالیز عملکرد یک برج خنک کننده بارش

ترجمه مقاله اکسرژی بر اساس آنالیز عملکرد یک برج خنک کننده بارش

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 19
ترجمه مقاله طراحی سرمایش غیر فعال با تهویه شب - نشریه الزویر

ترجمه مقاله طراحی سرمایش غیر فعال با تهویه شب - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2003
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 26
ترجمه مقاله شعاع بحرانی عایق در محیط های تشعشع حرارتی - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله شعاع بحرانی عایق در محیط های تشعشع حرارتی - نشریه اشپرینگر

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2004
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 18