مقالات ترجمه شده رشته برق قدرت (الکتروتکنیک)

لیست مقالات ترجمه شده رشته برق قدرت (الکتروتکنیک)
ترجمه مقاله بررسی عملکرد LDO بدون خازن با انواع مختلف مقاومت - نشریه IEEE

ترجمه مقاله بررسی عملکرد LDO بدون خازن با انواع مختلف مقاومت - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۳۶,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2019
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله شاخص اولویت بندی ایمنی الکتریکی برای تجهیزات پزشکی - نشریه IEEE

ترجمه مقاله شاخص اولویت بندی ایمنی الکتریکی برای تجهیزات پزشکی - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۳۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله طراحی SRM مبتنی بر بهینه سازی چند منظوره زیرفضای دنباله - نشریه IEEE

ترجمه مقاله طراحی SRM مبتنی بر بهینه سازی چند منظوره زیرفضای دنباله - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۳۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله انتقال برق بی سیم با توجه به زاویه شیب سیم پیچ

ترجمه مقاله انتقال برق بی سیم با توجه به زاویه شیب سیم پیچ

  • مبلغ: ۳۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله بررسی تاثیر لامپ های فلورسنت فشرده در سیستمهای توزیع برق - نشریه IEEE

ترجمه مقاله بررسی تاثیر لامپ های فلورسنت فشرده در سیستمهای توزیع برق - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۳۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله کاهش مشکلات کیفیت برق در سیستم های تولید پراکنده - نشریه IEEE

ترجمه مقاله کاهش مشکلات کیفیت برق در سیستم های تولید پراکنده - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۵۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 18
صفحات فارسی: 44