دانلود مقالات ترجمه شده مجله Scirp

لیست مقالات رایگان انگلیسی مجله Scirp به همراه ترجمه فارسی
دانلود ترجمه مقاله پیش بینی شاخص بالتیک (BDT) با شبکه های عصبی موجک - مجله Scirp

دانلود ترجمه مقاله پیش بینی شاخص بالتیک (BDT) با شبکه های عصبی موجک - مجله Scirp

  • مبلغ: ۲۰,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 20
صفحات فارسی: 44